Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh MP C4503/5503/6003

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh MP C4503/5503/6003, bộ tài liệu sau đây được biên soạn đầy đủ co hướng dẫn các bước sửa chữa. Khi máy photocopy màu Ricoh MP C4503, 5503, 6003SP báo lỗi trên màn hình các bạn kỹ thuật phải hiểu rõ lỗi gì, ở vị trói nào và các bước khắc phục như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn chuẩn đoán lỗi nhanh nhất hiệu quả nhất.

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh MP C4503, 5503, 6003SP có hướng dẫn chi tiết.

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Ricoh MP C4503, 5503, 6003SP sẽ là bộ tài liệu hỗ trợ cho các bạn kỹ thuật, các công ty cho thuê máy photocopy màu, trắng đen hiểu rõ hơn các mã lỗi khi xuất hiện trên màn hình máy photocopy màu. Rất nhanh chóng các bạn sẽ giải quyết được tận gốc các lỗi trên

Mã SC 101-01 – Lỗi đèn (quét)
Mã SC 101-02 – Lỗi đèn (điều chỉnh độ sáng của đèn LED)
​Mã SC 102-00 – Lỗi điều chỉnh độ sáng của đèn LED
​Mã SC 120-00 – Lỗi vị trí ban đầu của máy quét 1
Mã SC 121-00 – Lỗi vị trí ban đầu của máy quét 2
Mã SC 141-00 – Lỗi phát hiện mức độ đen
Mã SC 142-00 – Lỗi phát hiện mức độ trắng
Mã SC 144-00 – Lỗi giao tiếp SBU
Mã SC 161-01 – Lỗi IPU (LSYNC bất thường)
Mã SC 161-02 – Lỗi IPU (Phản hồi Ri bất thường)
Mã SC 165-00 – Sao chép lỗi đơn vị bảo mật dữ liệu
Mã SC 185-00 – Lỗi truyền CIS
Mã SC 186-00 – Lỗi LED CIS
Mã SC 187-00 – Lỗi cấp độ đen CIS
Mã SC 188-00 – Lỗi cấp độ trắng CIS
Mã SC 189-00 – Lỗi điều chỉnh cân bằng xám CIS
Mã SC 195-00 – Lỗi số seri máy
Mã SC 201-00 – Lỗi động cơ đa giác
Mã SC 202-00 – Động cơ đa giác: lỗi hết thời gian chờ
Mã SC 203-00 – Động cơ đa giác: lỗi hết thời gian chờ
Mã SC 204-00 – Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY
​Mã SC 220-01 – Cạnh đầu: Lỗi đồng bộ LD1 BK
Mã SC 220-04 – Cạnh đầu: Lỗi đồng bộ hóa LD1 Ye
Mã SC 230-01 – FGATE do lỗi BK
Mã SC 230-02 – FGATE do lỗi Cy
Mã SC 230-03 – FGATE do lỗi Ma
Mã SC 230-04 – Lỗi FGATE Ye
Mã SC 231-01 – Lỗi tắt FGATE BK
Mã SC 231-02 – Lỗi tắt FGATE Cy
Mã SC 231-03 – Lỗi tắt FGATE Ma
Mã SC 231-04 – Lỗi tắt FGATE Ye
Mã SC 240-01 – Lỗi LD BK
Mã SC 240-04 – Lỗi LD Ma
Mã SC 272-01 – Lỗi giao tiếp GMAC BK
Mã SC 272-02 – Lỗi giao tiếp GMAC Cy
Mã SC 272-03 – Lỗi giao tiếp GMAC Ma
Mã SC 272-04 – Lỗi giao tiếp GMAC Ye
​Mã SC 272-10 – Lỗi giao tiếp GMAC Khác
Mã SC 285-00 – Lỗi ÂM NHẠC
Mã SC 312-01 – Lỗi đầu ra trục nạp HVP_CB K
Mã SC 312-02 – Lỗi đầu ra cuộn sạc HVP_CB C
Mã SC 312-03 – Lỗi đầu ra trục nạp HVP_CB M
Mã SC 312-04 – Trục nạp HVP _CB lỗi đầu ra Y
​Mã SC 324-01 – Khóa động cơ phát triển BK (quay 2 bánh răng màu trắng trên thiết bị dv để trộn mực bị kẹt)
Mã SC 324-05 – Khóa động cơ phát triển CMY (xoay bánh răng màu trắng của bộ hộp từ đảo mực bị kẹt)
Mã SC 360-01 – Lỗi điều chỉnh cảm biến TD K
Mã SC 360-02 – Lỗi điều chỉnh cảm biến TD C
Mã SC 360-03 – Lỗi điều chỉnh cảm biến TD M
Mã SC 360-04 – Lỗi điều chỉnh cảm biến TD Y
Mã SC 361-01 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn trên K
Mã SC 361-02 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn trên C
Mã SC 361-03 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn trên
Mã SC 361-04 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn trên Y
​Mã SC 362-01 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn dưới K
Mã SC 362-02 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn dưới C
Mã SC 362-03 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn dưới M
Mã SC 362-04 – Lỗi đầu ra cảm biến TD Giới hạn dưới Y
​Mã SC 370-01 – Lỗi hiệu chỉnh cảm biến TM ID (F)
Mã SC 370-02 – Lỗi hiệu chỉnh cảm biến TM ID (C)
Mã SC 370-03 – Lỗi hiệu chỉnh cảm biến TM ID (R)(làm sạch hoặc thay thế cảm biến ID)
​Mã SC 396-05 – Khóa CMY động cơ trống
Mã SC 441-00 – Khóa động cơ chuyển tang trống
Mã SC 442-00 – Lỗi nâng ITB
​Mã SC 443-00 – Lỗi bộ mã hóa truyền hình ảnh/Lỗi cài đặt bộ truyền hình ảnh
Mã SC 444-00 – Lỗi cảm biến pha truyền hình ảnh
Mã SC 452-00 – Lỗi mô tơ tiếp điểm truyền giấy
Mã SC 491-00 – Lỗi đầu ra phát triển/sạc nguồn điện áp cao
Mã SC 492-00 – Lỗi đầu ra truyền hình ảnh/truyền giấy nguồn điện áp cao
Mã SC 493-00 – Lỗi đầu ra phát triển DS nguồn điện áp cao
Mã SC 497-00 – Lỗi nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ máy
Mã SC 498-00 – Lỗi cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
Mã SC 501-01 – Lỗi nâng khay 1
Mã SC 501-02 – Lỗi hạ khay đầu tiên
Mã SC 502-01 – Lỗi nâng khay thứ 2​
Mã SC 502-02 – Lỗi hạ khay thứ 2
Mã SC 503-01 – Lỗi nâng khay thứ 3 (ngân hàng đơn)
Mã SC 503-02 – Lỗi hạ khay thứ 3 (ngân hàng đơn)
Mã SC 503-11 – Lỗi nâng khay thứ 3 (khay trên của khay đôi)
Mã SC 503-12 – Lỗi hạ khay thứ 3 (khay trên của khay đôi)
Mã SC 503-31 – Lỗi nâng khay thứ 3 LCIT
Mã SC 503-32 – Lỗi hạ khay thứ 3 LCIT
Mã SC 503-33 – Lỗi quá tải giấy ở khay thứ 3 LCIT
Mã SC 503-34 – Lỗi vị trí giấy khay thứ 3 LCIT
Mã SC 503-35 – Lỗi truyền khay thứ 3 LCIT
Mã SC 503-36 – Chuyển khay thứ 3 Lỗi HP LCIT
Mã SC 504-21 – Lỗi nâng khay thứ 4 lên khay dưới đôi
Mã SC 504-22 – Lỗi hạ khay thứ 4 xuống khay dưới đôi
Mã SC 505-41 – Lỗi phát hiện giới hạn LCIT bên
Mã SC 505-42 – Lỗi phát hiện giới hạn dưới LCIT bên
Mã SC 505-43 – Lỗi quá tải giấy LCIT bên
Mã SC 509-00 – Lỗi động cơ dẫn động hàng rào bên SI
Mã SC 511-00 – Lỗi cảm biến độ dày giấy
Mã SC 520-01 – Đăng ký khóa động cơ
Mã SC 520-02 – Khóa motor nạp giấy
Mã SC 520-03 – Khóa động cơ vận tải
Mã SC 521-01 – Khóa động cơ 2 cổng vào
Mã SC 521-02 – Khóa động cơ bypass song công
Mã SC 522-00 – Khóa motor thoát giấy
​Mã SC 530-00 – Khóa quạt hút nhiệt
Mã SC 531-01 Phát triển quạt hút/Khóa phải
Mã SC 531-02 – Quạt hút phát triển/Khóa trái
Mã SC 531-03 – Khóa quạt làm mát biến tần
Mã SC 533-01 – Khóa quạt tản nhiệt PSU
Mã SC 533-03 – Khóa quạt tản nhiệt PSU ​(thay quạt #AX640222)
Mã SC 533-04 – Hộp điều khiển khóa quạt làm mát
Mã SC 534-01 – Khóa quạt hút chính
Mã SC 534-02 – Khóa quạt làm mát cấp mực
Mã SC 534-03 – Khóa quạt hút Ozone
Mã SC 535-00 – Khóa quạt làm mát lối ra giấy
Mã SC 540-00 – Khóa động cơ cầu chì
Mã SC 541-01 – Cầu chì ngắt kết nối nhiệt điện trung tâm
Mã SC 541-02 – Ngắt kết nối cảm biến NC trung tâm
Mã SC 541-03 – Ngắn mạch cảm biến NC trung tâm
Mã SC 542-02 – Cầu chì nhiệt điện trung tâm không tải lại
Mã SC 542-03 – Cầu chì nhiệt điện trung tâm không tải lại
Mã SC 543-00 – Cầu chì phát hiện nhiệt độ cao nhiệt độ trung tâm (phần mềm)
Mã SC 544-01 – Phát hiện nhiệt độ cao nhiệt độ trung tâm (phần cứng)​(Thay thế bộ dây đai nung chảy & Cần thiết lập lại bằng cầu chì trong SP 5810-002)
Mã SC 544-02 – Cảm biến NC trung tâm phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)​(Thay thế bộ dây đai nung chảy & Cần cài đặt lại bằng cầu chì SP 5810-002)
Mã SC 545-00 – Cầu chì gia nhiệt trung tâm liên tục
Mã SC 547-01 – Lỗi chéo 0 (hàn tiếp điểm rơle)
Mã SC 547-02 – Lỗi chéo 0 (lỗi tiếp điểm rơle)
Mã SC 547-03 – Lỗi chéo 0 (lỗi tần số thấp)
Mã SC 548-00 – Phát hiện xoay cầu chì
Mã SC 549-01 – Phát hiện lỗi vận hành tấm chắn
Mã SC 549-02 – Phát hiện lỗi vận hành tấm chắn
Mã SC 549-03 – Phát hiện lỗi vận hành tấm chắn
Mã SC 549-04 – Phát hiện lỗi vận hành tấm chắn (tắt điều khiển tấm che nắng SP 1165)
Mã SC 551-01 – Phát hiện nhiệt điện cạnh nung chảy
Mã SC 551-02 – Ngắt kết nối cảm biến Edge NC
Mã SC 551-03 – Đoản mạch cảm biến Edge NC
Mã SC 552-02 – Cầu chì nhiệt điện trung tâm không tải lại
Mã SC 552-03 – Cầu chì nhiệt điện trung tâm không tải lại
Mã SC 553-00 – Phát hiện nhiệt độ cao nhiệt độ cao cuối cầu chì (phần mềm)
Mã SC 554-01 – Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) đầu cuối của cầu chì (cài đặt cầu chì để đặt lại mã trong SP 5810-002)
Mã SC 554-02 – Phát hiện nhiệt độ cao cảm biến NC đầu cuối (phần cứng)​(lắp cầu chì để đặt lại mã trong SP 5810-002)
Mã SC 555-00 – Cầu chì gia nhiệt liên tục
Mã SC 557-00 – Vượt quá tần số 0
Mã SC 559-00 – Phát hiện kẹt cầu chì 3 lần liên tiếp
Mã SC 561-00 – Ngắt kết nối nhiệt điện trở trung tâm có điều áp
Mã SC 562-02 – Nhiệt điện trở trung tâm điều áp không tải lại
Mã SC 563-00 – Phát hiện nhiệt độ cao bằng điện trở nhiệt trung tâm có điều áp (phần mềm)
Mã SC 564-00 – Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) nhiệt độ cao của điện trở nhiệt trung tâm có điều áp (thay thế bộ đai nung chảy & cần cầu chì để đặt lại trong SP 5810-002)
Mã SC 569-00 – Phát hiện lỗi giảm áp suất (thường gây ra bởi ly hợp/vòng bi một chiều bị trượt trong bộ truyền động bộ nhiệt áp #D1751357)
Mã SC 571-00 – Ngắt kết nối nhiệt kế cạnh điều áp
Mã SC 572-04 – Nhiệt điện trở cạnh điều áp không tải lại
Mã SC 573-00 – Phát hiện nhiệt độ cao bằng điện trở nhiệt cạnh áp suất (phần mềm)
Mã SC 574-00 – Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) của điện trở nhiệt cạnh có áp suất (thay thế bộ đai nung chảy & cần cầu chì để đặt lại trong SP 5810-002)
Mã SC 581-00 – Ngắt kết nối nhiệt kế cạnh mở rộng có điều áp
Mã SC 582-04 – Nhiệt điện trở cạnh mở rộng có áp suất không tải lại
Mã SC 583-00 – Phát hiện nhiệt độ cao bằng điện trở nhiệt cạnh mở rộng có điều áp (phần mềm)
Mã SC 584-00 – Phát hiện nhiệt độ cao bằng điện trở nhiệt cạnh mở rộng có điều áp (phần cứng)
Mã SC 620-01 – Lỗi giao tiếp ADF
Mã SC 620-02 – Lỗi giao tiếp ADF
Mã SC 621-00 – Lỗi giao tiếp bộ hoàn thiện
Mã SC 622-00 – Lỗi giao tiếp ngân hàng giấy
Mã SC 623-00 – Lỗi giao tiếp ngân hàng thứ 2
Mã SC 632-00 – Lỗi thiết bị đếm 1
Mã SC 633-00 – Lỗi thiết bị đếm 2
Mã SC 634-00 – Lỗi thiết bị đếm 3
Mã SC 636 – Lỗi thẻ IC
Mã SC 650 đến Mã SC 653 – Lỗi giao tiếp modem dịch vụ từ xa
​Mã SC 664 – ASIC về lỗi IOB SRAM
Mã SC 665 – Phát hiện bộ FFC
Mã SC 669 – Lỗi giao tiếp EEPROM
Mã SC 670-00 – Lỗi khởi động board động cơ
Mã SC 672 – Lỗi khởi động bộ điều khiển
Mã SC 681 – Lỗi giao tiếp chip ID hộp mực
Mã SC 682 – Lỗi giao tiếp chip ID PCU
Mã SC 687-00 – Không nhận được lệnh PER từ lỗi bộ điều khiển
Mã SC 700 đến Mã SC 702 – Mã lỗi khay nạp tài liệu
Mã SC 720 – Mã lỗi hoàn thiện 2K/3K
Mã SC 721 – Mã lỗi hoàn thiện tờ 1K
Mã SC 724 – Mã lỗi bộ hoàn thiện nội bộ
Mã SC 761 – Lỗi đơn vị cầu (điện áp)
Mã SC 780 – Lỗi ngân hàng giấy (điện áp)
Mã SC 791-00 – Không có bộ phận cầu khi có bộ hoàn thiện
Mã SC 792-00 – Không có bộ hoàn thiện khi có bộ phận cầu
Mã SC 860 đến Mã SC 865 – Lỗi ổ cứng (format hoặc thay HDD)
Mã SC 866 đến Mã SC 868 – Lỗi thẻ SD

Mã SC 870 đến mã SC 875

s – Lỗi sổ địa chỉ và các lỗi HDD khác nhau

Mã SC 899 – (thường do lệnh in không tốt. Cập nhật chương trình cơ sở cũng có thể giải quyết vấn đề)
Rate this post

Trả lời