Bảng mã lỗi photocopy Ricoh MP 4055/MP 5055/MP 6055

Photocopy Linh Dương biên soạn bảng mã lỗi (tài liệu) sửa máy photocopy Ricoh MP 4055, MP 5055, MP 6055 đầy đủ và có hướng dẫn sửa chữa máy photocopy.

Xem thêm:

Sửa máy photocopy quận 5

Sửa máy photocopy quận 6 tận nơi.

Sửa máy photocopy quận 11 giá rẻ

Tài liệu hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh MP 4055, MP 5055, MP 6055 có hướng dẫn

Tài liệu sửa máy photocopy do Linh Dương biên soạn đầy đủ và có hướng dẫn sửa máy photocopy Ricoh mp 4055, mp 5055,mp 6055 nhanh và hiệu quả. Top 5 máy photocopy bán chạy nhất

Mã: SC101-01
Lỗi đèn (Quét)
Đỉnh mức trắng không đạt đến ngưỡng quy định khi quét tấm dẫn hướng màu trắng.
Nguyên nhân:
• Ngưng tụ trong đơn vị máy quét
• Kết nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• Con dấu tham chiếu màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (kính tiếp xúc xuyên tấm)
• Tấm dẫn hướng màu trắng, hoặc con lăn màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (SPDF / ARDF)
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Tiến hành khởi động lại hệ thống.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế hộp chứa máy quét • Thay bo mạch IPU • Thay dây nịt • Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính tiếp xúc xuyên tấm) • Làm sạch và thay thế tấm dẫn hướng màu trắng hoặc con lăn màu trắng (SPDF / ARDF) • Thay thế bảng BCU

Mã: SC101-02
Lỗi LED (điều chỉnh độ sáng LED)
Đã phát hiện lỗi đèn LED.
Nguyên nhân:
• Ngưng tụ trong đơn vị máy quét
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• Con dấu tham chiếu màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (kính tiếp xúc xuyên tấm)
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Tiến hành khởi động lại hệ thống.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế hộp đựng máy quét • Thay bo mạch IPU • Thay dây nịt • Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính tiếp xúc từ tấm) • Thay bo mạch BCU

Mã: SC102-00
Lỗi điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn LED
Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định (ví dụ: 571/10 bit) khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh cụ thể (ví dụ: 10 lần).
Nguyên nhân:
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Tiến hành khởi động lại hệ thống.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế hộp đựng máy quét • Thay bo mạch IPU • Thay dây nịt • Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính tiếp xúc từ tấm) • Thay bo mạch BCU

Mã: SC120-00
Vị trí chính của máy quét Lỗi 1 Máy quét HP cảm biến không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình quét từ ADF / ARDF hoặc kính phơi sáng.
Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác bị lỗi
• Đai hẹn giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận vận chuyển không được lắp đúng cách
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau: • Thay cảm biến HP • Thay động cơ máy quét • Thay dây nịt.

Mã: SC121-00
Máy quét Vị trí Trang chủ Lỗi 2
Cảm biến HP của bộ scan không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi di chuyển
• Trong quá trình điều chỉnh tự động
• Trong quá trình quét từ ADF / ARDF hoặc kính scan.
Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác bị lỗi
• Đai hẹn giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận vận chuyển không được lắp đúng cách
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bộ cảm biến HP của máy quét • Thay thế động cơ máy quét • Thay dây nịt. • Gắn lại hoặc thay thế đai định thời, ròng rọc, dây hoặc bộ phận vận chuyển.

Mã: SC141-00
Lỗi phát hiện mức đen
Mức độ màu đen không thể được điều chỉnh trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát tăng tự động.
Nguyên nhân:
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Vận chuyển Máy quét – Dây nịt IPU (FFC) • Đai IPU- BCU
2. Thay thế Vận chuyển Máy quét.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ phận Vận chuyển Máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây nịt IPU – BCU
5. Thay thế BCU.

Mã: SC142-00
Lỗi phát hiện mức trắng
Mức trắng không thể được điều chỉnh thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát tăng tự động.
Nguyên nhân:
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Ngưng tụ trong đơn vị máy quét
• Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Bộ phận vận chuyển máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây SBU – LEDB (bộ đèn máy quét) (FFC) • Dây nịt IPU- BCU
2. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng gắn phía sau của kính tiếp xúc xuyên tấm. Thay kính tiếp xúc tấm xuyên qua, nếu bị bẩn hoặc bị hỏng.
3. Thay thế hộp đựng máy quét.
4. Thay thế IPU.
5. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ phận Vận chuyển Máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây nịt IPU – BCU
6. Thay thế BCU.

Mã: SC144-00
Lỗi giao tiếp SBU
• Máy không thể phát hiện rằng Vận chuyển Máy quét đã được kết nối.
• Máy không thể giao tiếp với Vận chuyển Máy quét.
• Dữ liệu giao tiếp không chính xác.
Nguyên nhân:
• Máy quét vận chuyển bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau: • Vận chuyển Máy quét – Dây nịt IPU (FFC) • Đai IPU- BCU
2. Thay thế Vận chuyển Máy quét.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế BCU.
5. Thay thế các dây nịt sau: • Bộ phận Vận chuyển Máy quét – Đai IPU (FFC) • Dây nịt IPU – BCU

Mã: SC151-00
Lỗi mức độ đen: Bên 2
Mức độ màu đen được quét không phải là phạm vi được chỉ định.
Nguyên nhân:
• CIS cho SPDF bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các dây nịt sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã: SC152-00
Lỗi mức trắng: Bên 2
Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng đọc ra từ CIS không phải là phạm vi chỉ định từ giá trị đích.
Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
• Con lăn trắng bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các dây nịt sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã: SC154-00
Lỗi giao tiếp máy quét: Bên 2
Giá trị đọc ra từ vùng ASIC và FROM bên trong CIS khác với giá trị mong đợi.
Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
• Lỗi vùng “FROM”
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Kết nối bị lỗi (lỏng lẻo, bị hỏng)
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách xoay vòng nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF – Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các dây nịt sau: • Bo mạch chính SPDF – CIS • Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF.

Mã: SC161-02
Lỗi IPU (Lỗi Lsync: Bên 2)
Máy phát hiện lỗi từ kết quả kiểm tra tự chẩn đoán trước khi quét mặt 2.
Nguyên nhân:
• Lỗi khai thác giữa CIS và IPU (ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• CIS bị lỗi
• IPU bị lỗi (ASIC: Lỗi Macaron)
Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại tự động.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay dây nịt. • Thay thế CIS. • Thay thế bo mạch IPU (BCU).

Mã: SC161-20
Lỗi IPU (lỗi khởi tạo DRAM)
Đã xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• IPU bị lỗi (lỗi kết nối thiết bị Macaron / DRAM)
• Thiết bị DRAM bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại tự động.
2. Tắt / mở nguồn.
3. Thay thế các bộ phận sau: • Kết nối lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay thế CIS. • Thay thế bo mạch IPU (BCU).

Mã: SC195-00
Lỗi số sê-ri máy
So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).
Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.
Biện pháp khắc phục:
Nhập lại số sê-ri của máy.

Mã: SC202-00
Polygon Motor: ON Timeout Error
Sau khi động cơ đa giác được bật hoặc trong vòng 10 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, động cơ không ở trạng thái S REN SÀNG.
Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC203-00
Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian TẮT
Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở nên không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.
Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC204-00
Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY
Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) trong hơn một vòng quay của đa giác.
Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bảng IPU

Mã: SC220-00
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: Cạnh hàng đầu
Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không được xuất ra trong 200 mili giây. sau khi đơn vị LDB được bật với động cơ đa giác quay bình thường.
Nguyên nhân:
• Giao diện khai thác bộ phận phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi
• Chùm tia không vào bộ dò ảnh.
• Bất thường xung quanh GAVD
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• LDB bị lỗi
• IPU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC230-00
Lỗi FGATE ON
Tín hiệu FGATE không BẬT trong khoảng thời gian nhất định sau khi quá trình ghi bắt đầu.
Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• BCU, bảng điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa BCU và LDB bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế dây nịt giữa IPU và thiết bị laser.
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay thế bảng điều khiển

Mã: SC231-00
Sự miêu tả:
Lỗi FGATE OFF
Tín hiệu FGATE không TẮT trong khoảng thời gian nhất định sau khi quá trình ghi kết thúc.
Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bo mạch điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế dây nịt giữa IPU và thiết bị laser.
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC240-00
Lỗi LD
• Trạng thái lỗi LD của trình điều khiển LD được xác nhận sau khi LD được khởi tạo.
• Tín hiệu lỗi của trình điều khiển LD được phát hiện trong quá trình khởi tạo LD.
Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
• Giao diện khai thác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Trình điều khiển LD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC272-01
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD
Nếu giá trị không giống nhau khi máy đọc và ghi cùng một đăng ký tại
khởi động máy. Nếu chẵn lẻ giao tiếp thử lại ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.
Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC272-10
LD Driver Giao tiếp Lỗi: Những người khác
Nếu trạng thái “Cửa mở” không chuyển thành “Đóng cửa” sau khi đóng cửa.
Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
Thay thế bo mạch IPU.

Mã: SC302-00
Nguồn điện cao áp: Sạc: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi sau mỗi 20 mili giây trong quá trình xuất tín hiệu PWM.
Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Bề mặt / khe hở không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra sạc, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khe hở bề mặt / không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra sạc (bao gồm cả khoảng cách từ
đầu ra khác)
• Sự hư hỏng không mong muốn của trống và quá dòng do lỗi khoảng cách lỗ kim giữa
trống và con lăn sạc (lỗi PCU).
• Quá dòng do ngưng tụ bề mặt trống
• PCU bị ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Bật / tắt nguồn chính.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế dây nịt của HVPS.
• Thay dây nịt của PCU.
• Thay thế PCU.

Mã: SC324-01
Động cơ hộp từ: Bk: Khóa
Tín hiệu khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn đơn vị tăng lên
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ phát triển.
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.
• Thay thế hộp từ.
• Thay thế bộ phận dẫn động.

Mã: SC360-01
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD
• Khi số lượng Mu vượt quá ngưỡng phán xét của trạng thái không có nhà phát triển.
• Khi số lượng Mu không thỏa mãn các phạm vi mục tiêu sau trong 3 lần liên tiếp. • Ngưỡng trên • Ngưỡng dưới
Nguyên nhân:
• TD cảm biến bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Dây đai bị hỏng
• Mật độ mực của nhà phát triển khác với nhà phát triển ban đầu
Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt cảm biến TD.
• Kết nối lại đầu nối cảm biến TD.
• Thay thế cảm biến TD.
• Thay thế đơn vị phát triển.

Mã: SC361-01
Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (K)
Điều kiện sau liên tục vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn trên (SP3-211- 003). • Ngõ ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001)> ngưỡng lỗi giới hạn trên của ngõ ra (SP3-211- 002)
Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra việc khai thác cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay thế cảm biến TD.

Mã: SC362-01
Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (K)
Ngõ ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) <ngưỡng lỗi giới hạn dưới của ngõ ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xuất hiện giới hạn dưới (SP3-211-005)
Nguyên nhân:
Thiếu kết nối cảm biến TD / bỏ học
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra việc khai thác cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay thế cảm biến TD.

Mã: SC370-00
Lỗi hiệu chuẩn cảm biến ID
Điện áp đầu ra quang học phản xạ thường xuyên của cảm biến ID: Vsg_reg không thể được điều chỉnh trong phạm vi mục tiêu. Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V) Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V)
Nguyên nhân:
• Thiếu kết nối cảm biến ID / lỗi kết nối
• Cửa sổ phát hiện cảm biến ID bụi bẩn
• Trục trặc cảm biến ID
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đầu nối cảm biến ID. Nếu nó không được kết nối, hãy kết nối lại nó.
• Kiểm tra bụi bẩn trên cửa sổ phát hiện cảm biến ID. Nếu cửa sổ phát hiện bị bẩn, hãy làm sạch bằng phương pháp định trước (không lau khô).
• Nếu cả hai điều trên đều không xảy ra, hãy thay thế cảm biến ID.

Mã: SC391-00
Nguồn điện cao thế: Phát triển: Lỗi đầu ra
Khi máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (bất thường)” 10 lần trong 200 ms liên tục bằng cách theo dõi tín hiệu phát hiện lỗi 20ms một lần trong khi đầu ra của tín hiệu PWM được sử dụng làm mục tiêu phát hiện lỗi.
Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bề mặt / khe hở không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra sạc, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khe hở bề mặt / không khí không đủ trong đường ra sạc (bao gồm cả khoảng cách từ các đầu ra khác)
• Trống không mong muốn bị hư hỏng, và quá dòng do lỗ kim
• Quá dòng do ngưng tụ bề mặt trống
• PCDU không được đặt đúng cách.
Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính
• Thay dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Cài đặt lại hoặc thay thế đơn vị phát triển.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.

Mã: SC396-01
Khóa động cơ trống
Tín hiệu khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn PCU tăng lên
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt của động cơ trống mực / mực thải.
• Thay trống mực / mô tơ mực thải.
• Thay thế PCDU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC440-00
Nguồn điện cao áp: Truyền giấy: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi sau mỗi 20 mili giây trong quá trình xuất tín hiệu PWM.
Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Trở kháng của con lăn chuyển giao tăng lên.
• Đơn vị chuyển không được đặt đúng cách.
Biện pháp khắc phục:
• Bật / tắt nguồn chính.
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế thiết bị chuyển giao.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.

Mã: SC452-00
Chuyển con lăn Lỗi động cơ tiếp xúc
Khi máy không phát hiện tín hiệu cao / thấp trong một thời gian nhất định sau khi động cơ tiếp xúc trục lăn chuyển động đã được bật.
Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải, Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Cơ chế khóa liên động bị lỗi.
Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế động cơ tiếp xúc trục chuyển.

Mã: SC460-00
Nguồn điện cao áp: Tách biệt: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi sau mỗi 20 mili giây trong quá trình xuất tín hiệu PWM.
Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào / Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Bộ khai thác đầu vào / đầu ra bị đoản mạch.
• Đơn vị chuyển không được đặt đúng cách.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra nguồn tách, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khe hở bề mặt / không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra công suất tách biệt (bao gồm khoảng cách từ các đầu ra khác)
Biện pháp khắc phục:
• Chu kỳ tắt / bật nguồn chính
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU với HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế thiết bị chuyển giao.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.

Mã: SC497-00
Lỗi nhiệt điện trở phát hiện nhiệt độ máy
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,56 V trở xuống (90 ° C trở lên)
• 3.0 V trở lên (-18 ° C trở xuống)
Nguyên nhân:
• Cảm biến nhiệt độ hình ảnh không được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến nhiệt độ hình ảnh bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay thế đầu nối.
• Thay thế cảm biến nhiệt độ hình ảnh (nhiệt điện trở).

Mã: SC498-00
Lỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Máy chính)
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ / độ ẩm nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,76 V trở xuống / 2,90 V trở lên (cảm biến nhiệt độ)
• 2,4 V trở lên (cảm biến độ ẩm)
Nguyên nhân:
• Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm không được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay thế đầu nối.
• Thay thế cảm biến nhiệt độ / độ ẩm.

Mã lỗi sc 501: Lỗi nâng khay số 1

Mã lỗi sc 502: Lỗi nâng khay số 2

Mã lỗi sc 503: Lỗi nâng khay số 3

Mã lỗi sc 504: Lỗi nâng khay số 4

Mã: SC505-43
Lỗi quá tải giấy LCIT bên (D696)
Trong quá trình khởi tạo khay, cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều được phát hiện trong 3 lần liên tiếp. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Mã: SC508-00
Lỗi phát hiện kích thước khay tay
Kích thước giấy được phát hiện trên khay nạp tay khác với bất kỳ mẫu phát hiện kích thước tự động nào.
Nguyên nhân:
• Lỗi cảm biến chiều dài vòng tránh hoặc cảm biến chiều rộng vòng tránh
• Đã ngắt kết nối khai thác cảm biến chiều dài vòng tránh hoặc ngắt kết nối khai thác cảm biến chiều rộng vòng
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế Cảm biến Chiều dài Vòng tay, hoặc Cảm biến Chiều rộng Vòng tay.
• Thay dây nịt cho Cảm biến Chiều dài Vòng tay, hoặc Cảm biến Chiều rộng Vòng tay.

Mã: SC520-01, SC520-02, SC520-03
SC520- 01 Động cơ trục regist: Khóa
SC520-02 Động cơ nạp giấy: Khóa
SC520-03 Động cơ vận chuyển dọc: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi đã được phát hiện ít nhất 5 lần.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC521-01, SC521-02
SC521- 01 Động cơ lối vào hai mặt: Khóa
SC521-02 Động cơ đi qua hai mặt: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi đã được phát hiện ít nhất 5 lần.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC522-00
Động cơ thoát giấy: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra các thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi đã được phát hiện ít nhất 5 lần.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC530-00
Khóa quạt sấy
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt cầu chì.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC531-00
Khóa quạt làm mát vòng bi hộp từ
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt làm mát ổ trục phát triển
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC533-00, SC533-01
Khóa quạt làm mát SC533-00 PSU
Quạt làm mát ổ trục hộp từ SC533-01
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt làm mát ổ trục phát triển.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC534-00
Quạt hút hộp từ
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt hút phát triển.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC535-00
Khóa quạt làm mát thoát giấy
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu không thu được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt làm mát lối ra giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Xem thêm: 

Sửa máy photocopy TPHCM

Sửa máy photocopy quận Bình Thạnh

Sửa máy photocopy quận 1

Mã: SC540-00
Fusing / paper Exit Motor: Khóa
Trong quá trình BẬT động cơ, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa trong 2 giây, mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn đơn vị tăng lên
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế mô tơ sấy / thoát giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC541-01
Ngắt kết nối nhiệt bộ sấy (giữa)
Dưới nhiệt độ xác định trước (hoặc thấp hơn CB) được phát hiện trong vài giây liên tục được chỉ định. Tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế nhiệt điện (giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC541-02
Ngắt kết nối cảm biến nhiệt NC (Trung tâm)
3ED – 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong vài giây cụ thể (cảm biến NC (giữa): phát hiện & bù, cảm biến NC (cuối): phát hiện & bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế cảm biến NC (trung tâm).
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC541-03
Cảm biến NC (Trung tâm) Ngắn mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế cảm biến NC (trung tâm).
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-02
Nhiệt sấy (Giữa) Nhiệt nóng không nạp lại
Khi nhiệt dịch (tâm) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-03
Nhiệt nóng chảy (giữa) Không tải lại
Khi nhiệt trung tâm (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ cho phép của trung tâm nhiệt nạp lại liên tục trong vài giây quy định.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-05
Nhiệt nóng chảy (Giữa) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt dịch (tâm) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC542-06
Nhiệt nóng chảy (Giữa) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt trung tâm (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ cho phép của trung tâm nhiệt nạp lại liên tục trong vài giây quy định.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Phôi nhiệt (giữa) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC543-00
Nhiệt độ sấy (Trung tâm) Phát hiện nhiệt độ cao (Phần mềm)
Khi nhiệt kế (trung tâm) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc cao hơn trong vài giây xác định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC544-01
Phát hiện nhiệt độ cao sấy (phần cứng)
(Nhiệt độ nóng chảy (Trung tâm) Lỗi nhiệt độ cao) Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU và thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC544-02
Phát hiện nhiệt độ cao sấy (phần cứng)
(Lỗi nhiệt độ cao không tiếp xúc nhiệt điện trở)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU và thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC545-01
Lò sưởi trung tâm sấy liên tục làm nóng
Sau khi chờ đầy điện liên tục hơn giây đã chỉ định, không phát hiện trong giây đã chỉ định.
• Định nghĩa về công suất đầy đủ của lò sưởi Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi máy sưởi tắt, sau khi hoàn tất quay) dưới nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi có yêu cầu tăng nhiệt cho máy sưởi.
• Điều kiện dừng đo Việc quay bắt đầu do tín hiệu in trong quá trình đo hoặc tín hiệu khác.
• Không bao gồm nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng giá đỡ nhiệt dẻo
• Ngắt kết nối máy sưởi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế bảng BCU.

Mã: SC545-05
Lò sưởi trung tâm sấy liên tục làm nóng (điện áp thấp)
Sau khi chờ đầy điện liên tục hơn giây đã chỉ định, không phát hiện trong giây đã chỉ định.
• Định nghĩa về bộ sưởi đầy công suất Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa) • Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi bộ sưởi tắt, sau khi hoàn thành vòng quay) dưới nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi có yêu cầu làm nóng bộ sưởi là cấp.
• Điều kiện dừng đo. Bắt đầu quay do tín hiệu in trong khi đo hoặc tín hiệu khác.
• Không bao gồm nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (giữa)
• Thermopile (giữa) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng giá đỡ nhiệt dẻo
• Ngắt kết nối máy sưởi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế bảng BCU.

Mã: SC547-01
Không có lỗi chéo (hàn tiếp điểm-tiếp điểm)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Rơ le nung chảy bị lỗi (tiếp xúc hàn)
• Lỗi mạch truyền động rơ le cầu chảy
Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính
• Nếu rơ le cầu chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, và thay dây nịt và bo mạch nếu cần.

Mã: SC547-02
Zero cross Error (lỗi tiếp điểm rơ le)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Hỏng rơ le nung chảy (tiếp điểm mở)
• Lỗi mạch truyền động rơ le cầu chảy
• Ngắt cầu chì PSU (24VS)
Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Nếu rơ le cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, và thay dây nịt và bo mạch nếu cần.
• Nếu cầu chì PSU (24VS) bị xì, hãy thay cầu chì.

Xem thêm:

Bán máy photocopy quận Phú Nhuận

Bán máy photocopy quận Gò Vấp

Bán máy photocopy Thủ Đức

Mã: SC547-03
Lỗi chéo 0 (lỗi tần số thấp)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
Tần số không ổn định của đường dây điện thương mại
Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Kiểm tra nguồn điện.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, và thay dây nịt và bo mạch nếu cần.

Mã: SC551-01
Ngắt kết nối nhiệt sấy bên biên (Edge)
Khi nhiệt kế (cạnh) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong vài giây xác định liên tục.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế nhiệt dẻo (cạnh).
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC551-02
Ngắt kết nối cảm biến NC (End)
3ED – 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong vài giây cụ thể (cảm biến NC (giữa): phát hiện & bù, cảm biến NC (cuối): phát hiện & bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Đặt lại cảm biến NC.
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC551-03
Cảm biến NC (Kết thúc) Ngắn mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Đặt lại cảm biến NC.
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-02
Nhiệt sấy bên biên (Cạnh) Không tải lại
Khi nhiệt rắn (cạnh) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế keo nhiệt (mép).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-03
Nhiệt nóng bộ sấy (Cạnh) Không tải lại
Nhiệt độ cho phép tải lại của cạnh sưởi không đạt được sau khi bộ gia nhiệt 1 BẬT trong vài giây được chỉ định.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế keo nhiệt (mép).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-05
Nhiệt nóng bộ sấy (Cạnh) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt rắn (cạnh) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế keo nhiệt (mép).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC552-06
Nhiệt nóng chảy bộ sấy (Cạnh) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi mép nhiệt (mép) không đạt đến nhiệt độ cho phép của mép nhiệt nạp lại liên tục trong vài giây đã định.
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Sửa đổi nhiệt dẻo
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế keo nhiệt (mép).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC553-00
Phát hiện nhiệt độ cao Fusing Thermopile (Edge) (phần mềm)
Trên nhiệt độ định trước được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt CN115 sau đây của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC554-01
Nhiệt độ nung chảy bộ sấy (Cạnh) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt CN115 sau đây của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC554-02
Cảm biến NC (Cuối) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy bị lỗi (phía sau)
• Phần mềm điều khiển hợp nhất: ngoài tầm kiểm soát
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa quá trình nung chảy
đơn vị và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế bảng BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC555-01, SC555-05
SC555- 01
Cạnh biên bộ sấy liên tục làm nóng
SC555- 05
C Fusing Edge Heater Nhiệt liên tục (Điện áp thấp)
Sau khi chờ đầy điện liên tục hơn giây đã chỉ định, không phát hiện trong giây đã chỉ định.
• Định nghĩa về công suất đầy đủ của lò sưởi Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi máy sưởi tắt, sau khi hoàn tất quay) dưới nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi có yêu cầu tăng nhiệt cho máy sưởi.
• Điều kiện dừng đo Bắt đầu quay do tín hiệu in trong quá trình đo hoặc do khác
• Nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0% được loại trừ
Nguyên nhân:
• Bụi bẩn thấu kính nhiệt dẻo (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng nhiệt điện trở
• Ngắt kết nối máy sưởi
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế keo nhiệt (mép).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC557-00
Vượt quá tần số zero cross
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
Tần số không ổn định của đường dây điện thương mại / nhiễu

Mã: SC558-00
Điện áp đầu vào thấp
Trên nguồn điện chính, phát hiện điện áp đầu vào nhỏ hơn thông số kỹ thuật và lớn hơn 50V.
Nguyên nhân:
Đầu vào thấp của nguồn điện lưới

Mã: SC559-00
Phát hiện Jam Fusing trong 3 lần liên tiếp
Kẹt nung chảy (không đạt đến cảm biến thoát nhiệt) được phát hiện trong 3 lần liên tiếp. • Điều kiện phát hiện Hiển thị SC559-00 tại thời điểm tích hợp bộ đếm mỗi khi xảy ra kẹt sấy, trở thành giá trị bộ đếm kẹt sấy = 3. Giá trị bộ đếm được giữ lại mà không bị kẹt sấy cũng được thiết lập lại bằng cách TẮT / BẬT nguồn điện.
• Điều khiển ON / OFF Và bật ON / OFF là SC này, mặc định được đặt thành TẮT, sau đó BẬT tại thời điểm khách hàng yêu cầu. SP1-142-001 0: TẮT (mặc định), 1: BẬT (Đặt tại thời điểm khách hàng yêu cầu)
• Tình trạng đặt lại bộ đếm xảy ra kẹt cứng
1. Quá trình thoát giấy bình thường đã được thực hiện trong thời gian kẹt giấy liên tục này, bộ đếm kẹt giấy nung chảy sẽ được đặt lại.
2. Khi “1” được thay đổi thành “0” SP1-142-001, để đặt lại bộ đếm kẹt nung chảy (SP9-912-001).
3. Khi sau khi hiển thị SC559, việc nhả SC được thực hiện, hãy đặt lại bộ đếm kẹt nung chảy (SP9912-001).
Nguyên nhân:
Bộ phận nung chảy kẹt giấy
Biện pháp khắc phục:
lấy giấy kẹt

Mã: SC561-00
Ngắt kết nối nhiệt điện trở rulo ép (Trung tâm)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong vài giây xác định liên tục.
Khoảng thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC562-02
Nhiệt điện trở rulo ép (giữa) Không tải lại
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Thermistor bẩn
• Nhiệt dẻo bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế nhiệt điện.
• Thay thế BCU.

Mã: SC562-05
Nhiệt điện trở rulo ép (Trung tâm) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa) không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong vài giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Thermistor bẩn
• Nhiệt dẻo bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp suất (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế nhiệt điện.
• Thay thế BCU.

Mã: SC563-00
Nhiệt điện trở rulo ép (Trung tâm) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Trên nhiệt độ định trước được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt con lăn áp suất (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC564-00
Phát hiện nhiệt độ sấy cao (phần cứng) (Lỗi nhiệt điện trở con lăn áp suất)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt rulo ép (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy.
• Thay thế BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC571-00
Ngắt kết nối nhiệt điện trở con lăn áp suất (End)
Khi điện trở nhiệt con lăn áp suất (cuối) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong vài giây xác định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.
Nguyên nhân:
• Dây đai bị hỏng
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp suất (phần cuối).
• Thay dây cắm giữa bộ sấy và BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC572-02
Nhiệt điện trở rulo ép (Phần cuối) Không tải lại
Khi nhiệt độ không đạt 40 độ C trong 100 giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Thermistor bẩn
• Nhiệt dẻo bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành đơn vị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy ra.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp suất (phần cuối).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế nhiệt điện.
Thay thế BCU.

Mã: SC573-00
Nhiệt điện trở con lăn áp suất (Phần cuối) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Khi điện trở nhiệt con lăn áp suất (cuối) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc cao hơn cho
được chỉ định thứ hai liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt con lăn áp suất (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ nung chảy
• Thay thế BCU.
• Thay thế bộ sấy.

Mã: SC574-00
Nhiệt điện trở rulo ép (Cuối) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi
Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Điện trở nhiệt con lăn áp suất (cuối) bị lỗi
• Kiểm soát nung chảy: ngoài tầm kiểm soát
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra nhiệt độ cảm biến bằng các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn 250 ° C, thay nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở. • SP1-141-101 (Thermopile (giữa)) • SP1-141-102 (Thermopile (cạnh)) • SP1-141-103 (Thermistor (giữa)) • SP1-141-104 (Thermistor (cạnh)) • SP1 -141-151 (Nhiệt điện (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-152 (Nhiệt (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-153 (Nhiệt điện trở (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo) • SP1-141-154 (Thermistor (cạnh): 200 msec trước khi SC được tạo) Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250 ° C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250 ° C, nhiệt điện trở hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc nằm lệch vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo rằng triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ nung chảy và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ sấy
• Thay thế BCU.
• Tắt / mở nguồn.

Mã: SC589-01
Trung tâm bộ sấy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi nhiệt kế (giữa) phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Đã ngắt kết nối dây nóng trung tâm
• Kết nối bị lỗi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức (bộ điều nhiệt) hoạt động
Biện pháp khắc phục:
• Thay giấy bị kẹt trong bộ sấy.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện (giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC589-02
Nhiệt độ bộ sấy biên: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi nhiệt kế (cạnh) phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục.
Nguyên nhân:
• Đã ngắt kết nối dây đai làm nóng mép
• Kết nối bị lỗi
• Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức (bộ điều nhiệt)
Biện pháp khắc phục:
• Thay giấy bị kẹt trong bộ sấy.
• Kiểm tra và thay thế keo nhiệt (mép).
• Kiểm tra điện áp nguồn điện và kết nối lại cáp với ổ cắm.
• Thay bộ điều nhiệt.
• Thay thế BCU.

Mã: SC620-01, SC620-02, SC620-03
Sự miêu tả:
SC620-01 Lỗi giao tiếp ADF 1
SC620-02 Lỗi giao tiếp ADF 2
SC620- 03 Lỗi giao tiếp ADF 3
SC620-01: Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, lỗi được phát hiện. (phát hiện ngắt kết nối)
SC620-02: Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, lỗi được phát hiện. (Thử lại do lỗi giao tiếp)
SC620-03: SC được hiển thị khi không nhận được lệnh hoàn thành khởi tạo CIS trong một thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối ADF
• ADF đào tẩu
• Đào thoát bo mạch IPU
• Ô nhiễm tiếng ồn
• Mã máy ADF chưa từng có
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay thế ADF
• Thay thế bảng IPU
• Thay ADF khớp với mã máy

Mã: SC621-00
Bộ hoàn thiện / Lỗi giao tiếp
• Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền.
• Đã nhận được thông báo lỗi giao tiếp từ UART.
Nguyên nhân:
• Bảng điều khiển Finisher bị lỗi.
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối giữa máy hoàn thiện và máy chính.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Kết nối lại cáp giao diện hộp thư / bộ hoàn thiện
• Thay thế BCU
• Thay thế bộ hoàn thiện / hộp thư.

Mã: SC622
Đã phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra một lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có lặp lại hay không bằng cách thay đổi nguồn điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng. 2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng. 3. Kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu đoản mạch nào trên Bảng mạch chính của Ngân hàng không. Nếu có bất kỳ khuyết tật nào, hãy thay thế bo mạch.

Mã: SC623-00
Lỗi giao tiếp khay giấy giấy (D696)
Khi hai khay PFU (D787) và LICT bên (D696) hoặc LCIT (D695) và LCIT bên (D696) được lắp đặt,
1. Khi đơn vị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra đơn vị dòng dưới (D696), ngắt của đơn vị dòng dưới sẽ không bị hủy bỏ trong vòng mili giây xác định trước.
2. Sau khi đơn vị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra đơn vị dòng dưới (D696), không có ACK nào trong vòng mili giây xác định trước sau khi truyền khung dữ liệu đến đơn vị dòng dưới và lỗi thời gian chờ xảy ra 3 lần liên tiếp ngay cả nếu quá trình truyền lại được thực hiện.
Nguyên nhân:
• Ban kiểm soát khay giấy bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Đặt lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn.
• Thay thế BCU.
• Thay khay giấy tùy chọn.

Mã: SC664-01, SC664-02, SC664-03
SC664-01 Lỗi quyền truy cập vào VODKA SRAM
SC664-02 Lỗi ghi vào VODKA SRAM
SC664- 03 Lỗi khởi động chương trình VODKA
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC665-01
BCU-IPU Lỗi kết nối
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa BCU và IPU (Không có kết nối FFC) khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi, IPU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại FFC.
• Thay thế FFC.
• Thay thế BCU.
• Thay thế IPU.

Mã: SC665-04
BCU (Mô-đun IOB) không bắt đầu
IOB không khởi động khi khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• Không có nguồn điện cho BCU (mô-đun IOB) (đầu nối nguồn điện được lắp không chính xác, dây nịt bị hỏng)
• Bo mạch bị lỗi (Lỗi thực hiện các bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết của các bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Kết nối lại dây nguồn BCU.
• Thay dây nguồn BCU.
• Thay thế BCU.

Mã: SC665-05
Lỗi giao tiếp thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC665-07
Tín hiệu IPU Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi, IPU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại FCC.
• Thay thế FCC.
• Thay thế BCU.
• Thay thế IPU.

Mã: SC665-08
Tín hiệu IOB Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC667-01
Lỗi cài đặt chế độ thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi chế độ CPU khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC667-10
Lỗi cài đặt chế độ thiết bị Slave1
Máy phát hiện lỗi chế độ Slave1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.

Mã: SC667-40
Lỗi cài đặt chế độ Macaron1
Máy phát hiện lỗi chế độ Macaron1 khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi thực hiện bộ phận, phế liệu hàn, khiếm khuyết bộ phận đã thực hiện, v.v.)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế BCU.
• Thay thế IPU.

Mã: SC669
Lỗi giao tiếp EEPROM
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.
Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay thế EEPROM.
• Thay thế BCU.

Mã: SC669-36
EEPROM: Xác minh lỗi
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 2 lần thử lại. Máy phát hiện giá trị bất thường trong dữ liệu EEPROM khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay thế EEPROM.
• Thay thế BCU.

Mã: SC669-37
EEPROM: Lỗi phát hiện không thành công
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 1 lần thử lại. Máy xác định lỗi EEPROM trong hoạt động phát hiện EEPROM khi khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân:
• Nhiễu điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay thế EEPROM.
• Thay thế BCU.

Mã: SC682
PCU: Lỗi giao tiếp chip ID
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.
Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế PCU.

Mã: SC682-36
BĐP: Xác minh lỗi
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.
Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu cảm biến / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế PCU.

Mã: SC687-00
PER không nhận được lỗi
Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.
Nguyên nhân:
• Lỗi giao tiếp
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế BCU.

Mã: SC700
SC700-01 Động cơ nâng giấy bản gốc ADF (SPDF)
SC700-02 Lỗi động cơ nâng con lăn ADF (SPDF)
SC700-04 Lỗi động cơ nguồn cấp dữ liệu ADF (SPDF)
SC700-05 Lỗi động cơ lối vào ADF (SPDF)
SC700-06 ADF Transport Motor Error (SPDF)
SC700-07 Lỗi động cơ quét ADF (SPDF)
SC700-09 Lỗi động cơ thoát ADF (SPDF)
SC700-01 Ngay cả khi mô tơ nâng tấm đáy ADF được quay theo hướng đi lên của tấm nền, cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện. Ngay cả khi mô tơ nâng tấm đáy ADF được quay theo hướng đi xuống của tấm đế, cảm biến HP tấm đáy không phát hiện ra.
SC700-02 Ngay cả khi động cơ nâng con lăn gắp ADF được quay, cảm biến HP của con lăn gắp hàng không phát hiện.
SC700-04, 05, 06, 07, 09 Khi phát hiện tín hiệu thông báo lỗi trong giai đoạn động cơ truyền động.
Nguyên nhân:
SC700-01 • Lỗi cảm biến vị trí tấm đáy (lỗi đầu ra) • Cảm biến HP tấm đáy • Lỗi động cơ nâng tấm đáy ADF (không quay) • Lỗi bo mạch bộ điều khiển ADF
SC700-02 • Lỗi cảm biến HP trục cuộn nhận (lỗi đầu ra) • Lỗi động cơ máy nâng trục gắp ADF (không quay) • Lỗi bo mạch bộ điều khiển ADF
SC700-04, 05, 06, 07, 09 • Động cơ bị lỗi • Ngắt kết nối • Dây cắm bị hỏng • Quá tải

SC700-01, 02
• Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ
• Thay thế dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế động cơ
• Thay thế bảng điều khiển ADF
SC700-04, 05, 06, 07, 09
• Kiểm tra kết nối dây cắm
• Thay dây cắm
• Thay thế động cơ

Mã: SC701-03
Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF)
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ
Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Bỏ qua trình kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ bị hư hỏng
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ khai thác bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay thế động cơ

Mã: SC701-08
Lỗi trình điều khiển động cơ thoát giấy (ARDF)
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.
Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Bỏ qua trình kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ bị hư hỏng
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ khai thác bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay thế động cơ

Mã: SC702-01
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF)
Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp điện 24V được phát hiện.
Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ cấp dữ liệu, động cơ vận tải, điện từ biến tần, điện từ nhận, ly hợp nguồn cấp dữ liệu và động cơ quạt làm mát bị lỗi, xảy ra đoản mạch dây khai thác và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V bị chặn.
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-02
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF)
Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống cung cấp nguồn 24V OUT được phát hiện.
Nguyên nhân:
Tem điện từ bị lỗi hoặc khai thác ngắn mạch xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 24VOUT.
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-03
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF)
Khi nguồn ban đầu nguồn 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ đánh chặn hệ thống cung cấp nguồn 5VE được phát hiện
Nguyên nhân:
Bộ cảm biến ban đầu bị lỗi hoặc xảy ra ngắn mạch khai thác trong hệ thống cung cấp điện 5VE.
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-04
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4 (SPDF)
Động cơ bị lỗi trong bất kỳ động cơ nâng con lăn nào ADF, cuộn dây điện từ, động cơ nâng tấm đáy ADF hoặc động cơ FAN, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không liên động sẽ chặn.
Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt trong hệ thống cung cấp điện không liên động
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC702-05
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5 (SPDF)
Động cơ bị lỗi trong động cơ nạp giấy, động cơ vào, động cơ vận chuyển, động cơ quét ADF hoặc động cơ thoát ADF, hoặc xảy ra đoản mạch dây khai thác và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện liên động sẽ chặn.
Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch dây nịt xảy ra trong hệ thống cung cấp điện liên động.
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị xì
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch

Mã: SC720-03
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Trạng thái lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì) được phát hiện.

Mã: SC720-06
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi xảy ra khi truy cập NVRAM.
Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc trục trặc của NVRAM

Mã: SC720-10 … SC720-17
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 10 Lỗi động cơ vận chuyển lối vào
SC720- 11 Lỗi động cơ vận chuyển ngang
SC720- 13 Lỗi động cơ vận tải
SC720- 15 Lỗi động cơ vận chuyển xếp chồng trước
SC720-17 Lỗi động cơ thoát
Tình trạng lỗi -06, -10, -11, -13, -15, -17 • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Khai thác ngắn mạch -80 chỉ
• Quá tải
• Động cơ bị lỗi
• Solenoid bị lỗi -03, -80 chỉ
• Đã ngắt kết nối
• Bộ mã hóa bị lỗi chỉ -10, -25, -34 -81
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Mã: SC720-20 … SC720-33
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 20 Lỗi động cơ cổng nối dưới
SC720- 24 Hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ tấm
SC720- 25 Lỗi động cơ đột
SC720- 27 Lỗi động cơ chuyển động đơn vị đột lỗ
SC720- 28 Lỗi động cơ đăng ký Punch
SC720- 30 Lỗi động cơ chạy bộ
SC720- 33 Định vị Lỗi động cơ chuyển dịch con lăn
Tình trạng lỗi của -20, -24, -25, -27, -28, -30, -33
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-34
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Định vị lỗi động cơ con lăn
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Mã: SC720-35
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi động cơ ngăn xếp giấy
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-41
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Ngăn xếp Lỗi động cơ nạp liệu
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-42
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi động cơ chuyển động bấm kim góc
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-44
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi động cơ bấm kim góc
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-50 … SC720-53
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 50 Booklet Jogger Motor Lỗi
SC720- 51 Booklet Jogging Pawl Movement Motor Error
SC720- 52 Lỗi động cơ gấp
SC720- 53 Lỗi động cơ hàng rào dưới cùng
Tình trạng lỗi của -50, -51, -52, -53
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-54
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 ErrorFold Roller Motor Error
Điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-60
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Booklet Stapler Motor Error
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-70
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Tray Lift Motor Error
• Bộ điều khiển động cơ phát hiện lỗi (quá tải) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi xuống dưới, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0sec) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-71 … SC720-74
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 71 Lỗi động cơ Shift
SC720- 72 Shift Jogger Lỗi động cơ phía trước
SC720- 73 Shift Jogger Lỗi động cơ phía sau
SC720- 74 Shift Jogger Retreat Motor Error
Tình trạng lỗi của -71, -72, -73, -74
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-75
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Trả lại lỗi động cơ con lăn
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Mã: SC720-80
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3
Phát hiện hiện tượng nổ cầu chì

Mã: SC720-81
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
Shift Roller Drive Motor Lỗi động cơ
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Mã: SC720-82, SC720-83
Booklet Finisher SR3240 / Finisher SR3230 Error
SC720- 82 Lỗi động cơ dẫn hướng cạnh
SC720- 83 Lỗi động cơ dẫn hướng giấy
Tình trạng lỗi của -82, -83
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Mã: SC721-03 … SC721-17
Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
SC721- 03 B Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 Phát hiện sự cố đứt cầu chì
SC721- 10 Lỗi động cơ vận chuyển lối vào (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt và phát hiện lỗi thứ hai được xác định là SC.
SC721- 11 Bằng chứng Lỗi Động cơ Vận chuyển (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt và phát hiện lỗi thứ hai được xác định là SC.
SC721- 17 Lỗi Động cơ Vận chuyển Đẩy ra Giấy (Bộ hoàn thiện 1K tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt và phát hiện lỗi thứ hai được xác định là SC.

Mã: SC721-06
Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi xảy ra khi truy cập NVRAM.
Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc trục trặc của NVRAM

Mã: SC721-24
Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Hướng dẫn thoát giấy Động cơ mở / đóng tấm (bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-25
Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Punch Unit Drive Error Motor Drive (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau một khoảng thời gian định trước (t1 giây) trôi qua (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa trong một số lần xác định trước trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Mã: SC721-27 … SC721-41
Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
SC721- 27 Lỗi động cơ chuyển động đột (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 28 Lỗi động cơ điều chỉnh đăng ký ngang (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 30 Lỗi động cơ chạy bộ (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 33 Lỗi động cơ con lăn định vị (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
SC721- 41 Lỗi động cơ Pawl Feedout (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Mã: SC721-42
Booklet Finisher SR3220 (D3B9) Lỗi
Lỗi động cơ dịch chuyển đơn vị bấm kim (Bộ hoàn thiện 1K tờ)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, không thể phát hiện cảm biến rút lui BẬT ngay cả khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p2) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). • Trong quá trình khởi động, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi phát hiện vị trí nhà (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0, p1 và p2.

Mã: SC792-00
Không có bộ hoàn thiện, đơn vị cầu nối được cung cấp
Khi nguồn điện được bật, nó được nhận dạng là không có bộ hoàn thiện và một bộ phận cầu nối được lắp.
Nguyên nhân:
• Đầu nối bộ hoàn thiện được đặt không chính xác
• Trong máy có bộ phận cầu nối, bộ hoàn thiện không được lắp
• Finisher bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Kết nối bộ hoàn thiện hoặc ngắt kết nối bộ phận cầu nối và tắt / bật nguồn chính.

Mã: SC816
Lỗi hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng
Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.
Nguyên nhân:
• Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện ra lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Lỗi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC818-00
Cơ quan giám sát lỗi hẹn giờ
Chương trình hệ thống rơi vào trạng thái giữ xe buýt hoặc một vòng lặp vô tận của chương trình bị gián đoạn xảy ra, khiến quá trình khác dừng lại.
Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Ban tùy chọn bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC819-00
Lỗi dừng nhân [xxxx]: Mã lỗi chi tiết
Nguyên nhân:
Do lỗi điều khiển, xảy ra hiện tượng tràn RAM trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong các thông báo sau đã được hiển thị trên bảng điều khiển.
Biện pháp khắc phục:
[0x5032] Lỗi HAIC-P2 Lỗi giải nén HAIC-P2 (Đã xảy ra lỗi trong mô-đun nén / giải nén ASIC.) • Tắt / bật nguồn chính. • Thay thế ổ cứng. • Thay thế bộ nhớ • Thay thế bảng điều khiển. • Sửa phần mềm
[0x6261] HDD bị lỗi 6261 6420 6469 7200 00 -> “bad dir” Thay thế ổ cứng.
[0x696e] kết thúc quá trình xử lý gwinit Nếu quá trình SCS bị kết thúc vì lý do nào đó Nếu xảy ra lỗi không mong muốn ở phần cuối quá trình SCS, quá trình xử lý gwint cũng tạm dừng (kết quả này được đánh giá là lỗi dừng hạt nhân, theo đặc điểm kỹ thuật của gwinit) “0x69742064” -> “init chết”
[0x766d] Lỗi đầy máy ảo Xảy ra khi sử dụng quá nhiều RAM trong quá trình xử lý hệ thống “vm_pageout: Máy ảo đầy” Tắt / bật nguồn chính.
Chuỗi bảng điều khiển Lỗi khác (các ký tự trên bảng điều khiển) Hệ thống phát hiện lỗi không khớp bên trong • Lỗi phần mềm • Không đủ bộ nhớ • Lỗi trình điều khiển phần cứng (RAM, bộ nhớ Flash) • Tắt / bật nguồn chính. • Thay thế bảng điều khiển.

Xem thêm:

Thuê máy photocopy màu giá rẻ

Mã: SC840-00
Lỗi truy cập EEPROM
• Trong quá trình xử lý I / O, đã xảy ra lỗi đọc. Lỗi đọc thứ 3 gây ra mã SC này.
• Trong quá trình xử lý I / O, đã xảy ra lỗi ghi.
Nguyên nhân:
• EEPROM bị lỗi

Mã: SC841-00
EEPROM đọc dữ liệu lỗi
Dữ liệu được sao chép của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.
Nguyên nhân:
Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì một số lý do.
Biện pháp khắc phục:

Mã: SC842-00
Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash
Lỗi ghi SCS (lỗi xác minh) xảy ra ở mô-đun Nand-Flash khi ROM từ xa hoặc ROM chính được cập nhật.
Nguyên nhân:
Nand-Flash bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
TẮT / BẬT nguồn chính.

Mã: SC842-01
Khối Nand-Flash không đủ (đã vượt quá ngưỡng)
Khi khởi động hoặc khi máy trở lại từ chế độ nguồn điện thấp, trạng thái Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số lượng khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng và sau đó SCS tạo mã SC.
Nguyên nhân:
Số khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC842-02
Đã vượt quá số lần xóa khối Nand-Flash
Khi khởi động hoặc khi máy gia công trở lại từ chế độ nguồn điện thấp, Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số lượng khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng, và sau đó SCS tạo mã SC này.
Nguyên nhân:
Số khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC845-01 … SC845-05
SC845- 01 Bảng động cơ
Bảng điều khiển SC845- 02
SC845- 03 Bảng hoạt động (Bình thường)
Bảng điều khiển SC845- 04 (Bảng điều khiển thông minh)
SC845- 05 FCU
Khi cập nhật chương trình cơ sở tự động (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc ghi bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở kể cả 3 lần thử lại.
Nguyên nhân:
Bất thường phần cứng của bảng mục tiêu
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu. Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay thế ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu không thể khôi phục SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC855-01
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi phần đính kèm trình điều khiển)
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che)
Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay bo mạch mạng LAN không dây.

Mã: SC855-02
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển)
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che)
Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay bo mạch mạng LAN không dây.

Mã: SC858-00
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi thiết lập khóa)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bảng điều khiển bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-01
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa HDD)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bảng điều khiển bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-02
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi đọc / ghi NVRAM)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
NVRAM bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-30
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (NVRAM Trước khi Thay thế Lỗi)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa
Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm chẳng hạn như thông số chuyển đổi không hợp lệ.
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-31
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.
Nguyên nhân:
Ban điều khiển bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC859-00
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu lỗi chuyển đổi ổ cứng
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.
Nguyên nhân:
• Đã đặt chuyển đổi ổ cứng bằng chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD.
Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-01
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (lỗi kiểm tra ổ cứng)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.
Nguyên nhân:
• Đã đặt chuyển đổi ổ cứng bằng chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-02
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Mất điện trong quá trình chuyển đổi)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ. Chi tiết: Chuyển đổi NVRAM / HDD chưa hoàn tất.
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.
Biện pháp khắc phục:
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.

Mã: SC859-10
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi lệnh đọc / ghi dữ liệu)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu HDD đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ. Chi tiết: Giá trị trả về DMAC bất thường đã được nhận hai lần trở lên (hết thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.)
Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc nhiễu cáp.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC860-00
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
• Đã cố gắng để có được trạng thái HDD thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên.
Nguyên nhân:
• Ổ cứng không định dạng
• Dữ liệu nhãn bị hỏng
• HDD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.

Mã: SC862-00
Số khu vực bị lỗi đạt đến số lượng tối đa
101 khu vực bị lỗi được tạo ra tại khu vực lưu trữ hình ảnh trong ổ cứng.
Nguyên nhân:
SC863 xảy ra trong quá trình đọc ổ cứng và các cung bị lỗi được đăng ký lên đến 101.
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng với SPSP5-832.
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC863-01
Lỗi đọc dữ liệu HDD
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)
Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khi nào cần thay thế ổ cứng HDD
1. Khi SC863 xảy ra mười lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể là do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.

Mã: SC863-02 … SC863-23
Lỗi đọc dữ liệu HDD
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC863-02) đến phân vùng “v” (SC863-23)).
Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khi nào cần thay thế ổ cứng HDD
1. Khi SC863 xảy ra mười lần trở lên • Khoảng thời gian ngắn. • Liên tục xảy ra trong cùng một tình huống (Khi bật nguồn, v.v.). • Khởi động mất nhiều thời gian khi nguồn chính được bật.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể là do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng

Mã: SC864-01
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể trả lời truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.
Mã: SC864-02 … SC864-23
Sự miêu tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-00
Lỗi truy cập HD
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã bị lỗi.
Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC).
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-01
Lỗi truy cập HDD Trong quá trình hoạt động của HDD, HDD đã trả về một lỗi.
Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-02 … SC865-23
Lỗi truy cập ổ cứng
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã bị lỗi.
Nguyên nhân:
Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.
Mã: SC865-50
Sự miêu tả:
HDD hết thời gian lỗi
Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.
Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-51
HDD hết thời gian lỗi
Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng.)
Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-52 … SC865-73
HDD hết thời gian lỗi
Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng “a” (SC865-52) đến phân vùng “v” (SC865-73)).
Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.

Mã: SC866-00
Lỗi xác thực thẻ SD
Đã phát hiện thấy lỗi cấp phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD.
Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.
Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.

Mã: SC867-00
Thẻ SD đã được gỡ bỏ
Thẻ SD đã được tháo ra khi máy đang bật.
Nguyên nhân:
Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd0).
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-01
Thẻ SD đã được gỡ bỏ
Thẻ SD đã được tháo ra khi máy đang bật.
Nguyên nhân:
Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd1).
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC867-02
Thẻ SD đã được gỡ bỏ
Thẻ SD đã được tháo ra khi máy đang bật.
Nguyên nhân:
Một thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd2).
Biện pháp khắc phục:
TẮT / BẬT nguồn chính.

Mã: SC868-00
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd0)
Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). *
• Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Thay thẻ SD.
• Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-01
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd1)
Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD khởi động ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC868-02
Sự miêu tả:
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của / mnt / sd1)
Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD khởi động ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC869-01
Liên tục phát hiện sự cố
Cảm biến khoảng cách giữ ở trạng thái phát hiện và thời gian tích lũy vượt quá 24 giờ.
Nguyên nhân:
Cảm biến khoảng cách bị tắt và luôn ở trạng thái phát hiện.
Biện pháp khắc phục:
1. Đi tới SP5-102-203 (kiểm tra đầu vào SP cho cảm biến khoảng cách).
2. Che cảm biến bằng 10 tờ giấy thường, sau đó thực thi SP để xác nhận xem nó có trở thành “0” hay không. (Không đặt tay gần cảm biến ngay cả trên giấy tờ khi che cảm biến)
3. Lấy giấy tờ ra khỏi cảm biến và xác nhận xem nó có trở thành “1” hay không.
4. Nếu không có vấn đề gì xảy ra sau khi xác nhận ở bước 2 và 3, hãy xác nhận rằng không có yếu tố nào xung quanh máy có thể gây ra thay đổi nhiệt độ như máy sưởi hoặc quạt. (Giải quyết vấn đề khi cần thiết)
5. Thay thế các cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận nếu giá trị bất thường được phát hiện sau khi xác nhận ở bước 2 và 3.
6. Bật nguồn chính và thực hiện lại bước 1, 2 và 3.
7. Nếu SC không được giải quyết, hãy tắt nguồn chính và thay thế dây nịt kết nối cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận.
8. Nếu SC vẫn không được giải quyết, có khả năng các bộ phận khác của máy như giắc cắm ở phía bộ điều khiển hoặc dây nịt giữa bảng cảm biến tiệm cận và IPU bị hỏng.

Mã: SC869-02
Sự cố liên tục không phát hiện được
Ở trạng thái không phát hiện, các hoạt động sau được phát hiện liên tục 20 lần.
• Nhấn phím “tiết kiệm năng lượng” hoặc chạm vào bảng điều khiển
• Mở / đóng nắp tấm hoặc ADF
• Đặt bản gốc
• Mở nắp trước
• Mở khay nạp giấy
Nguyên nhân:
Cảm biến khoảng cách bị tắt và luôn ở trạng thái không phát hiện.
Biện pháp khắc phục:
1. Đi tới SP5-102-203 (kiểm tra đầu vào SP cho cảm biến khoảng cách).
2. Che cảm biến bằng 10 tờ giấy thường, sau đó thực thi SP để xác nhận xem nó có trở thành “0” hay không. (Không đặt tay gần cảm biến ngay cả trên giấy tờ khi che cảm biến)
3. Lấy giấy tờ ra khỏi cảm biến và xác nhận xem nó có trở thành “1” hay không.
4. Nếu không có vấn đề gì xảy ra sau khi xác nhận ở bước 2 và 3, hãy xác nhận rằng không có yếu tố nào xung quanh máy có thể gây ra thay đổi nhiệt độ như máy sưởi hoặc quạt. (Giải quyết vấn đề khi cần thiết)
5. Thay thế các cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận nếu giá trị bất thường được phát hiện sau khi xác nhận ở bước 2 và 3.
6. Bật nguồn chính và thực hiện lại bước 1, 2 và 3.
7. Nếu SC không được giải quyết, hãy tắt nguồn chính và thay thế dây nịt kết nối cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận.
8. Nếu SC vẫn không được giải quyết, có khả năng các bộ phận khác của máy như giắc cắm ở phía bộ điều khiển hoặc dây nịt giữa bảng cảm biến tiệm cận và IPU bị hỏng.

Mã: SC870
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ
Khi một lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ được phát hiện trong quá trình khởi động hoặc hoạt động.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ / xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).

Mã: SC871-01
Lỗi FCU
Đã xảy ra lỗi khi FCS phát hiện FCU bị lỗi.
Nguyên nhân:
• Lỗi hết thời gian chờ
• Tham số bất thường
Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT nguồn chính.
• Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình cơ sở mới hơn được phát hành.

Mã: SC869-02
Sự cố liên tục không phát hiện được
Ở trạng thái không phát hiện, các hoạt động sau được phát hiện liên tục 20 lần.
• Nhấn phím “tiết kiệm năng lượng” hoặc chạm vào bảng điều khiển
• Mở / đóng nắp tấm hoặc ADF
• Đặt bản gốc
• Mở nắp trước
• Mở khay nạp giấy
Nguyên nhân:
Cảm biến khoảng cách bị tắt và luôn ở trạng thái không phát hiện.
Biện pháp khắc phục:
1. Đi tới SP5-102-203 (kiểm tra đầu vào SP cho cảm biến khoảng cách).
2. Che cảm biến bằng 10 tờ giấy thường, sau đó thực thi SP để xác nhận xem nó có trở thành “0” hay không. (Không đặt tay gần cảm biến ngay cả trên giấy tờ khi che cảm biến)
3. Lấy giấy tờ ra khỏi cảm biến và xác nhận xem nó có trở thành “1” hay không.
4. Nếu không có vấn đề gì xảy ra sau khi xác nhận ở bước 2 và 3, hãy xác nhận rằng không có yếu tố nào xung quanh máy có thể gây ra thay đổi nhiệt độ như máy sưởi hoặc quạt. (Giải quyết vấn đề khi cần thiết)
5. Thay thế các cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận nếu giá trị bất thường được phát hiện sau khi xác nhận ở bước 2 và 3.
6. Bật nguồn chính và thực hiện lại bước 1, 2 và 3.
7. Nếu SC không được giải quyết, hãy tắt nguồn chính và thay thế dây nịt kết nối cảm biến tiệm cận và bảng cảm biến tiệm cận.
8. Nếu SC vẫn không được giải quyết, có khả năng các bộ phận khác của máy như giắc cắm ở phía bộ điều khiển hoặc dây nịt giữa bảng cảm biến tiệm cận và IPU bị hỏng.

Mã: SC870
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ
Khi một lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ được phát hiện trong quá trình khởi động hoặc hoạt động.
Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.Mã: SC872-00
Sự miêu tả:
Lỗi nhận thư HDD
Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
• HDD bị lỗi
• Đã tắt nguồn khi máy sử dụng ổ cứng HDD.
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay thế ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Đã nhận một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).

Mã: SC873-00
Lỗi nhận thư HDD
Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
• HDD bị lỗi
• Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng.
Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay thế ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Văn bản thư của người gửi
• Tên / mật khẩu người gửi mặc định (SMB / FTP / NCP)
• Địa chỉ thư của quản trị viên
• Lịch sử phân phối máy quét

Mã: SC874
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu)
Đã xảy ra lỗi khi xóa dữ liệu trên HDD hoặc NVRAM.
Nguyên nhân:
• Lỗi được phát hiện trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Lỗi được phát hiện trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt
Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện lại “Xóa tất cả bộ nhớ” ở chế độ TĂNG. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử các cách trên.)
• Nếu tùy chọn “Xóa tất cả” không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối HDD.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ / xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).

Mã: SC871-01
Lỗi FCU
Đã xảy ra lỗi khi FCS phát hiện FCU bị lỗi.
Nguyên nhân:
• Lỗi hết thời gian chờ
• Tham số bất thường
Biện pháp khắc phục:
• TẮT / BẬT nguồn chính.
• Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình cơ sở mới hơn được phát hành.

Mã: SC875-01, SC875-02
SC875- 01 Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (lỗi hddchack –i)
SC875- 02 Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu)
Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng / dữ liệu bắt đầu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý)
Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không xóa được dữ liệu.
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC876-01
Lỗi dữ liệu nhật ký 1
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-02
Lỗi dữ liệu nhật ký 2
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế hoặc đặt lại mô-đun mã hóa.
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.

Mã: SC876-03
Lỗi dữ liệu nhật ký 3
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Sự không nhất quán của khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
• Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019).
• Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-04
Lỗi dữ liệu nhật ký 4
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM)
• Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (Lỗi dữ liệu NVRAM)
Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-05
Lỗi dữ liệu nhật ký 5
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng NV-RAM đã được sử dụng trước đó trong một máy khác.
• Chỉ ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng đã được sử dụng trước đó trong máy khác.
Biện pháp khắc phục:
• Đính kèm NV-RAM gốc.
• Đính kèm ổ cứng HDD gốc.
• Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).

Mã: SC876-99
Lỗi dữ liệu nhật ký 99
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.
Nguyên nhân:
Các nguyên nhân khác

Mã: SC878-00:
Lỗi xác thực TPM
Lỗi nhận dạng điện tử TPM
Nguyên nhân:
• Đã cố gắng cập nhật mô-đun hệ thống mà không có đường dẫn cập nhật chính xác
• Bộ nhớ flash USB hoạt động không chính xác
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-01
Lỗi flash USB
Đã xảy ra sự cố trong hệ thống tệp của bộ nhớ flash USB.
Nguyên nhân:
Tệp hệ thống USB Flash bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-02
Lỗi TPM
Đã xảy ra lỗi trong TPM hoặc trình điều khiển TPM
Nguyên nhân:
TPM hoạt động không chính xác
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-03
TCSD dffof
Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.
Nguyên nhân:
• TPM, phần mềm TPM không thể khởi động
• Thiếu tệp do TPM yêu cầu
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC880-00
Lỗi MLB
Trả lời quyền truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
MLB bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
• Thay thế MLB.
• Xóa MLB.

Mã: SC881-01
Lỗi khu vực quản lý
• Đã phát hiện sự cố trong phần mềm
• Lỗi này có thể xảy ra ngay cả khi tùy chọn thẻ IC không được cài đặt.
Nguyên nhân:
• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra nó.)
• Khi đăng nhập Ví dụ: Khi công việc được gửi đến máy in / khi đăng nhập từ bảng điều khiển / khi đăng nhập từ trình duyệt Web
Biện pháp khắc phục:
Tắt / mở nguồn chính.

Mã: SC899-00
Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu)
Đã xảy ra lỗi phần mềm không xác định.
Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.
Biện pháp khắc phục:
Trong trường hợp có lỗi phần cứng
• Thay thế phần cứng.
Trong trường hợp lỗi phần mềm
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thử cập nhật chương trình cơ sở.

Mã: SC940-01 … SC940-04
SC940- 01 Lỗi khay nạp giấy đầu tiên Solenoid Non-Drive
SC940- 02 Lỗi khay nạp giấy thứ 2 Solenoid Non-Drive
SC940- 03 Bypass Pickup Solenoid Lỗi không phải ổ đĩa
SC940- 04 Lỗi thoát giấy chuyển mạch Solenoid không ổ đĩa
Khi điện từ không di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là “0” ba lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Solenoid bị lỗi SC940-01: Bộ phận nhận khay nạp giấy đầu tiên Solenoid SC940-02: Bộ phận nhận khay nạp giấy thứ hai Solenoid SC940-03: Bỏ qua bộ phận nhận khay nạp giấy SC940-04: Bộ chuyển mạch thoát giấy
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Kết nối lại đầu nối trên BCU.
• Kết nối lại đầu nối rơ le và đầu nối điện tử.
• Thay thế bộ điện từ.
• Thay thế BCU.
• Thay dây nịt.

Mã: SC940-50
Lỗi bộ đếm chính
Khi bộ đếm phím BẬT, giá trị đăng ký của tín hiệu phát hiện bộ đếm phím 2 là “1” ba lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển bộ đếm chìa khóa) (mở)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế BCU.

Mã: SC940-51 … SC940-54
SC940- 51 Lỗi ổ đĩa điện từ nhận khay nạp giấy đầu tiên SC940- 51
SC940- 52 Lỗi ổ đĩa điện từ nhận khay nạp giấy thứ 2
SC940- 53 Bypass Pickup Solenoid Drive Error
SC940- 54 Lỗi ổ đĩa điện từ chuyển mạch thoát giấy
Khi điện từ di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là “1” ba lần liên tiếp.
Nguyên nhân:
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế BCU.
• Thay dây nịt.

Mã: SC990-00
Lỗi hoạt động phần mềm
Phần mềm đã cố thực hiện một hoạt động không mong muốn.
Nguyên nhân:
• Lỗi tham số
• Lỗi thông số nội bộ
• Bộ nhớ công việc không đủ
• Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được.
Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BCU.

Mã: SC991-00
Lỗi hoạt động phần mềm có thể khôi phục
Phần mềm đã cố thực hiện một hoạt động không mong muốn. SC991 bao gồm các lỗi có thể khôi phục được so với SC990.
Nguyên nhân:
• Lỗi tham số
• Lỗi thông số nội bộ
• Bộ nhớ công việc không đủ
• Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được.
Biện pháp khắc phục:
Chỉ ghi nhật ký

Mã: SC995-01
Lỗi cài đặt CPM 1
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết:
• Không xác định được số sê-ri của máy do BICU thay thế hoặc bị trục trặc.
• Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
• Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, rồi bật / tắt nguồn.
• Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó.

Mã: SC995-02
Lỗi cài đặt CPM 2
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Thông tin chi tiết: Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NV-RAM hoặc bị trục trặc.
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
• Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
• Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.

Mã: SC995-03
Lỗi cài đặt CPM 3
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không thể nhận dạng mã nhận dạng máy do bộ điều khiển được thay thế không đúng cách hoặc đang hoạt động sai.
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển tương thích.

Mã: SC995-04
Lỗi cài đặt CPM 4
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.
Biện pháp khắc phục:
Trả các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo hướng dẫn sử dụng.

Chúc các bạn thành công.

Linh Dương

Photocopy LINH DƯƠNG chuyên bán và cho thuê máy photocopy nhập khẩu, với hơn 15 năm kinh nghiệm sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất. Linh Dương luôn luôn cải thiện một cách nghiêm túc để đem đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất, đây cũng chính là mục tiêu lâu dài của công ty photocopy LINH DƯƠNG.

64 thoughts on “Bảng mã lỗi photocopy Ricoh MP 4055/MP 5055/MP 6055

 1. Игровые автоматы онлайн в джус казино Выбирая предложенные онлайн игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации и смс Вы, прежде всего, можете обезопасить свои капиталы, и определить, насколько подходит Вам тот или иной слот. Вы не должны определенно играть в игровые автоматы, чтобы получить деньги. Игра в онлайн-казино Джаз и игровом автомате должна быть связана с развлечениями. Если вы так поступите, вы можете многое изменить, и вы получите заряд положительных эмоций и хорошую сумму от казино. Игровые автоматы нашего казино вы можете выигрывать самые крупные джекпоты. Зеркало Jozz рабочее на сегодня, profile, the independents united experience forum: официальное зеркало сайта джозз
  Приложение Джус на Андроид
  Jooz промокод при регистрации Во время регистрации новому клиенту предлагается ввести промокод и некоторых это вводит в ступор. Промокод жозз на сегодня позволяет получить новым игрокам бонус на первый депозит после регистрации. Его размер составляет максимум 8000 рублей. Во время регистрации необходимо ввести особую комбинацию букв и цифр. При этом действует бонус в течение трех месяцев после регистрации, иначе он пропадет. Пополнить счет можно несколькими способами – при помощи банковской карты (в том числе и кредитной), электронного кошелька, электронной платежной системы. Минимальная сумма пополнения счета – 100 рублей, деньги приходят на счет в течение нескольких минут. На вывод средств уходит до суток.

  Reply
 2. Техническая поддержка и безопасность Казино жозз-клуб (Жозз-клуб) заботится о комфорте и безопасности своих пользователей. Сайт предлагает несколько способов связи с техподдержкой. Среди них: живой чат техподдержки на страницах сайта, возможность обратиться в техническую службу по почте #160,protected], связь с техподдержкой по телефону +7 (495) 134-57-88. При возникновении каких-либо затруднений, неполадок или вопросов, в службу можно обратиться вне зависимости от времени суток. Техподдержка работает в казино Джоз 24 часа в сутки. Игра на платформе этого сайта безопасна для пользователей. Операторы придерживаются политики конфиденциальности и обязуются не разглашать персональные данные игроков третьим лицам. Исключения возможны в случае, если не соблюдены правила использования ресурса. В таких ситуациях персональные данные могут предоставляться государственным органам. Также казино обязано выдать необходимую информацию по запросам государственных структур. Если клиент своевременно предоставляет все доказательства своей непричастности к нарушениям, блокировка счетов снимается.Нарушением считается: предоставление недостоверной информации о возрасте клиента, предоставление пароля от игрового аккаунта третьим лицам, создание двух и более учетных записей с одинаковыми реквизитами счета, создание нескольких игровых счетов, использование учетной записи в целях мошенничества. Подробнее ознакомиться с правилами можно на соответствующей странице сайта.В случае соблюдения всех правил, в казино джоз играть онлайн просто и безопасно. Оператор онлайн-площадки гарантирует своевременную техподдержку. Также ресурс предлагает отдельную почту для жалоб клиентов &ndash, #160,protected] Замечания рассматриваются максимально оперативно. Игровые автоматы джус – играть онлайн, игровой зал – http://mgptomsk.ru/
  Мобильная версия Casino Jazz ?? Приложение для мобильных устройств на ОС Андроид можно скачать с официального сайта, прямая ссылка на загрузку установочного .apk файла находится в разделе «Скачать». Софт для смартфонов на iOS на данных момент находится на стадии разработки, но пользователи iPhone, iPad и iPod Touch могут пользоваться услугами мобильного казино Джус с помощью адаптивной онлайн-версии.

  Скачать Joz Casino можно только с главного сайта заведения, в официальном магазине Google Play сервис заведения не представлен!

  Помимо мобильного софта, администрация игорного заведения предлагает пользователям установить специальный десктопный клиент на компьютер, который сделает игровой процесс еще более комфортным. Играть в казино жозз через клиент могут не только авторизованные пользователи, но и игроки, которые хотят просто ознакомиться с представленным ассортиментом азартных развлечений. Относительно онлайн-версии клуба, приложение имеет множество преимуществ: Повышенное качество изображения. Приложение работает значительно быстрее. Играя через клиент, интернет-траффик расходуется значительно меньше. Всегда отображается актуальная информация о джек-потах и бонусах. Слоты загружаются значительно быстрее. Пользователи из других стран, в которых сайт и онлайн-версия подлежат блокировкам со стороны интернет-провайдеров, используют приложения в качестве альтернативы рабочим зеркалам казино джус, так как ПО не поддается блокировкам.
  Бонусы и программа лояльности онлайн казино Джоз О выгодной бонусной политике игорного портала свидетельствуют написанные в адрес казино джус отзывы азартными игроками. В виртуальном зале предусмотрена продуманная система поощрений. В рамках действующих акций гости веб-сайта получают пакеты бесплатных вращений, депозитные бонусы и денежные подарки. Новичкам предлагается приветственный пакет из 5 бонусов общей суммой до 200 000 рублей.

  Для вывода средств, полученных с помощью поощрений, требуется верификация счета и полный отыгрыш бонусов. Если заявка на вывод средств подается при наличии неиспользованных подарков, презенты автоматически сгорают. Посетителям casino Joz предлагает использовать поощрения в платном режиме ставок. Перед активацией бонуса геймеру необходимо узнать правила действующей акции и внимательно изучить условия отыгрыша. Вейджер описан к каждому из презентов.

  Дополнительные презенты доступны участникам программы лояльности. За ставки, сделанные игроком реальными деньгами, предусмотрено начисление специальных баллов опыта – xp. Чем больше он играет, тем больше опыта получает и тем выше его уровень. В своем личном профиле геймер может увидеть какое количество комп-поинтов требуется для перехода на следующий уровень. Сразу же после регистрации аккаунта новому клиенту присваивается статус «Новичок». При переходе на новый уровень гости игрового зала получают увеличенный кешбэк (от 5% до 20%), бонусный подарок, пакеты бесплатных вращений. После получения звания «Любитель» и выше геймеру выдается подарок-сюрприз. Присвоение статуса проходит автоматически. Чтобы узнать, какое именно поощрение предусмотрено за переход на другой уровень, геймеру достаточно перевернуть карточку, кликнув мышкой. Кешбэк представляет собой возврат части проигранных денег. Он начисляется ежедневно в 3:00 по московскому времени и отображается в разделе «Подарки». Чтобы забрать кешбэк, достаточно внести сумму в размере х1,8 от суммы возврата или более. Требуемый депозит указывается на подарке. Чтобы вывести средства, необходимо сделать ставки на сумму кешбэка с вейджером х30. Такие же условия работают с бонусами. Для вывода денежного подарка требуются ставки в размере поощрения, умноженного в 20 раз. Для фриспинов вейджер составляет х30. Условия отыгрыша распространяются на все выплаты, полученные при бесплатном запуске барабанов.

  Reply
 3. JamesNitly

  Awaken was designed to support sexual wellness for women and people with vulvas solo or with a partner. There are many different causes for asthma, but the underlying cause of symptoms remains much the same inflammation and excess mucus production in the airway leading down to the lungs. Cannabis plant life cycle. cbd gummies brand

  Reply
 4. Упоминания об этих изделиях сыскали в летописях ацтеков равным образом древнеримской истории. Современники повествовали о пузырях с бычьей кожи, заполненных духом, разукрашенных узорами;. Таковскими темами красили пиршественные залы да утилизировали в течение ритуалах жертвоприношений. В ТЕЧЕНИЕ 19 веждах инглиш совершенствователь Майкл Фарадей в течение движении тестов от водородом наметил, яко мешок изо каучука, наполненный газом, отрывает подъемную силу. Данную мысль захватил производитель резинных игрушек Ханкок, а через некоторое время Дж. Г. Инграм, что основали прототипы современных невесомых шаров. Первоначальную латексную электромодель отпустил в течение 1931 годку Н. Тайлотсон. Новый эльбор дал возможность вселять длинные, узкие модели, изо которых составляли композиции, сделали персон животных, цветы. Наместо взрывоопасного водорода обкладку встали фаршировать инертным гелием, что-что за несколько десятков лет чинопроизводство лёгких игрушек завоевало промышленных масштабов.

  Технология приготовления
  Подставной шар нельзя выполнить в свойских условиях. Чинопроизводство автоматизировано.

  Эмульсионные шары
  Делают изо окрошке латекса, серы, оксида коробка также красящего пигмента. Некрепкую ядосмесь обмишуливают в течение емкости, якши вымешивают до однородного состояния. Чтобы формирования шариков утилизируют специфические гончарные формы. Заготовки компенсируют нитратом кальция — коагулянтом, способствующим прилипанию латекса, равным образом выкидывают в течение резинную массу. Посредством чуть-чуть минут вынимают с смеси и прогревают 5 мин. в печи при горячке +80 градусов, чтобы моторезина встала непроницаемой, а через некоторое время возделывают вплавь чтобы придания тягучести.

  Шарики с https://vozdushnye-gelievye-shary.ru форм отстраняют ворсистыми щетками (по одному ряду за один разочек), посыпают антисептиком, чистят. Для контролирования качества из каждой партии хватают 3-4 экземпляра, раздувают а также апробируют сверху наличие бугров, трещин равно дефектов.

  Элементарно их надувают воздухом. Укладывание легко проходит сквозь ноздреватую резиновую элевон, то-то быстро сдуваются (согласен 7-12 часов). Если натренькать гелиевым газом, шар станет проще духа а также поднимется вверх. Жидкость HI-FLOAT организована умышленно для удержания гелия внутри обертки из латекса, яко делает длиннее продолжительность полета до 3 дней равным образом дольше. При высыхании эластомер оснует сверху внутренней поверхности покров, которая прикрывает периода да препятствует выходу газа наружу.
  Изо латекса случат:

  Древние круглые. Диаметр — 5-45 дюймов (1 дюйм = 2,5 см).
  Скульптурные — чаще на пейзаже сердца.
  Чтобы моделирования (ШДМ) — долгие «колбаски», с которых скручивают фигуры.
  СО двумя хвостиками — чтобы создания сложноватых конструкций.
  Паковочные — прозрачные, 45 см в диаметре начиная с. ant. до размашистым горлышком для упаковки невеликих гостинцев, сувениров.
  Панч-боллы — здоровенная юла для маневренных игр (один-два толстой резиновой мембраной).

  Reply
 5. Карта чтобы зрелище Terraria с абсолютно всеми объектами – это очень нужный юлина для этих, кто такой представляет в течение данную исполнение, этто чуть не взломаная версия террарии. Симпатия представляет собой двумерный, шибко разного рода. ant. однообразный мир, яже можно переменять сверху свое усмотрение. Вы можете здесь делать яко нужно – стократ угодно перемещаться, собирать пользительные вещи, добывать драгоценности а также уничтожать врагов. Игра шарахнет предельные возможности для эксперимента, происшествий, отыскивания кладов раз-другой драгоценностями и поединков не без; неприятелями. Ваши враги на этом месте – это слизни, зомби да остальные неприятные личности.

  ЧУТКОСТЬ! Советуется стать свой религия точно сверху том, чтоб скачать именно карту builders workshop terraria, так как в течение дилетантских сохранениях SaveGame могут быть покоробленные вирусом файлы, и еще это может предлагать серьезную опасность для вашего компьютера или мобильного устройства.
  Главный персонаж повинен работать розысками разных нужных дисциплин, чтобы в течение предстоящем создать с них другие необходимые вещи, например, ятаган чи некоторый другой полезный инструмент. Сверху его дороге влетает чертова гибель препятствий в течение виде врагов, раз-два каковыми что поделаешь вести поединок, употребляя различные планы на будущее пистолета:

  всевозможные рядовые недруги: разнородные рептилии, насекомые, членистоногие, а тоже мистические персонажи, например, Лицемонстр, Огненный шут, Гарпия а также многие часть;
  враги более сложноватого ватерпаса: Шавка, Лопатник, Мумия, Оборотень и еще т.д.;
  Шефы: Голем, Король слизней, Пожиратель Сфер равно так далее
  Юкер не ограничивает средства чтобы розыска а также исследований, а также чистяком снедает игрока. В ТЕЧЕНИЕ данную игру можно играть карта со всеми вещами, через отрываясь, длинные часы напролет. В ТЕЧЕНИЕ Terraria ошеломляет разнообразность инструментов. И многие инвесторы неважный (=маловажный) хотят расходовать время на исследования да генерирование предметов, что-что используя карту движимостей, сразу прибегнуть самыми желанными (а) также мощными инструментами. Для этого карта вещей равно существует.

  Карта Terraria может скрываться 2-ух типов:

  SaveGame. Сия чертеж игры сделана рядовым игроком, когда-то прошедшим целую вид развлечения через начала да до конца. Он скопил все заряд а также организовал наиболее грамотные инструменты, что-что комп.данные с собственной обезопасенной представлением выложил в вебе, чтоб ими могли воспользоваться другие игроки. Настоящие файлы никто не апробирует сверху реальность в них вирусов, поэтому у скачивании что поделаешь быть очень осторожным.
  Terraria builder’s Workshop. Этто равно как сохранение файлов игры, яко а также SaveGame, хотя профессиональное. Эта чертеж удобнее чтобы употребления, так как шиздец предметы упорядочены а также уложены в течение несколько рядов.

  Reply
 6. Josephbleri

  В нашей работе без электронного документа уже невозможно. Получилась огромная экономия при отказе от печати и отправки по почте бумажных копий клиентам. Мы провели интеграцию с учетной системой Бухгалтерия-1С. И со всем этим справляется теперь система СБИС. От сотрудников получили профессиональную помощь по настройке.
  Программы и оборудование

  Reply
 7. Can I simply say what a relief to uncover someone who really understands what they are discussing on the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the story. I cant believe you arent more popular since you certainly have the gift.

  Reply
 8. Jerrybib

  Outdoor, the plants should finish in early to mid-October and produce 23oz plant. She couldn t help but panic a little now. These laboratory tests check for the entire cannabinoid profile of the extract and are able to detect over 200 common contaminants. marijuana seeds ebay

  Reply
 9. НА сегодняшний день ятси ядротехника додумалась ут этого выковывания, эпизодически для представления на толпа Вам суммарно никуда вырваться маловыгодный что поделаешь, или тащиться в помещение кае стоят игровые автоматы. Сейчас необходим всего только проход в течение интернет равным образом хоть не шибко тяжелый компьютер.
  Похаживать из дома в течение толпа вулкан шибко уместно выгодно а также уютно. Вам шушера не будет отвлекать шумом музыки, как это бывает в ресторанах или не хорэ вонять сигаретным дымом, яже перепутывает сбежаться. У Вам появляется эвентуальность резать в течение режиме онлайн этна толпа мало-: неграмотный только дома, но равным образом в течение разных поездках, хоть на покое, потому чтобы настоящего хоть утилизировать немало только компьютер, но (а) также телефон. Отталкиваясь с этого яко малограмотный что поделаешь регистрироваться для исполнения, ваша милость можете эпически и не без; наслаждением побрызгаться в фантомный юдоль скорби выступления.
  В он-лайн казино фактически резать шара также сверх регистрации, находясь сверху данном сайте, ваша милость почуете себя яко в течение настоящем казино. Единственное отличие – этто цифровые автоматы, хотя город загорится хоть, нежели на обыкновенном казино. В этом случае если Вы еще хотите и получать, чтобы Вас хорэ важна и еще полезна должно информация плей фортуна
  Самые частые темы инвесторов в течение он-лайн толпа каксаются безопасности данных равным образом решения денег. Можем Вас внушить, яко портал полностью безобиден,и поручится Вам целость своих этих равным образом ваших лекарственное средство. Шиздец это обуславливается тем, яко этое казино очень ценит близкой основательною славой, а также заботится о этом, чтобы посетителей язык них находилось бы еще чище. По данной резону фотосайт вложил огромные шуршики для того чтоб приобрести шиздец необходимые лицензии (а) также сертификаты чтобы хорошей игры.

  Reply
 10. Мостбет зеркало рабочее на сегодня и прямо сейчас Отсутствие разрешительных документов на ведение азартной деятельности в онлайн режиме, приводит к ограничению работы официального сайта Мостбет. Нарушение действующего законодательства является поводом для проведения рейдов Роскомнадзора.

  Как итог, провайдеры блокируют домен игрового портала. Чтобы любители азартных ощущений могли и дальше с комфортом делать ставки на реальные деньги, онлайн-казино Mostbet разработало актуальное зеркало на сегодня и прямо сейчас.

  Запасная страничка букмекерской конторы Мостбет имеет измененный URLадрес, найти который можно следующими способами: позвонить или написатьв техподдержку, прописать актуальный запрос в любой поисковой системе, вступить в тематические группы в социальных сетях, подписаться на канал Telegram в Мостбет, наYouTube каналах блогеров. Букмекерская контора Мостбет так же предлагает скачать приложение для смартфонов наAndroid или IOS с официального сайта.

  На сторонних ресурсах программа для мобильных устройств Mostbet может содержать вирусную информацию!

  Jooz зеркало рабочее и актуальное 2021 – бк Джаз актуальное зеркало jooz вход
  Казино jazz Люди выбирают такой вид отдыха во многих случаях: для развлечения не нужна компания, не нужен никакой начальный капитал, чтобы отдохнуть, не требуется выделять специальное время или подстраиваться под расписание. Помимо всего прочего, людей во все времена привлекало сладкое слово выигрыш. Да, действительно, в проверенном казино можно выиграть неплохую сумму денег, практически ничего при этом не отдавая. Все вышеописанное каждый желающий откроет для себя в казино онлайн jozz. Репутация данного игрового заведения говорит сама за себя. Даже не прибегая к социальным опросам и чтению отзывов на сайтах, любой человек понимает, что это действительно надежный, проверенный, стоящий клуб азартных игр.
  Бонусы, акции и промокоды в 2021

  Reply
 11. Разнообразие Выбор игр сайта джус действительно впечатляет и достигает более 1300 релизов. Есть видео и классические слоты, настольные игры и видео покер, живые дилеры и аркады. Весь контент доступен как с рабочего стола, так и из мобильной версии приложения. В библиотеке представлены развлечения менее десяти разработчиков программного обеспечения, но они из первой лиги. Самый большой выбор игр от Microgaming и фанаты могут увидеть: эпическую игру The Dark Knight Rises, веселую Cashanova, старинные ретро-барабаны и ретро-барабаны Extreme Heat, а также более 400 игр от этой знаменитой студии. Следующим за Microgaming на сайте Jozzz является Net Entertainment с более чем 200 играми, в том числе захватывающим Dracula, ироничной командой Demolition Squad, футуристическим EggOMatic и лучшим хитом – South Park. Помимо этих двух разработчиков, есть также игры от Play&#x27,n GO, Quickspin и NYX. Живой дилер предоставляется европейским лидером в этом типе программного обеспечения – Evolution Gaming. Весь контент онлайн казино Жозз находится в одном лобби, где он классифицируется по категориям: живой дилер, блэкджек, слоты, рулетка и покер. В разделе рулетки находятся такие варианты, как: американский, авто, двойной шар, английский, европейский, французский и другие варианты. Среди разновидностей блэкджека – Атлантик-Сити, Большая пятерка, Одиночная колода, Двойная экспозиция, Супер Фан 21, Испанский и Вегас Стрип и это лишь некоторые из них. Покеры за столом охватывают Карибы и Киберстуд, Оазис, Преследование, Холдем TXS, Тройной Карманный Холдем и многое другое. Поклонникам прогрессивных видео-слотов могут понравиться, в частности, легендарные Mega Moolah, Cash Splash и Major Millions от Microgaming. Те, кто предпочитает игры в видео покер, оценят большой выбор, включающий тузов и лиц, всех тузов, всех американцев, Deuces Wild, Joker Poker, Jacks or Better и многие другие. Бесплатные игровые автоматы джозз для отдыха – https://millionb-casino.ru/
  Почему блокируют jozzz в Российской Федерации Букмекерская контора под названием jooz предоставляет достаточно широкую линию, а также конкурентные коэффициенты фактически каждый день. Для пользователей сервиса очень важно, что бы роспись событий и в лайве, в линии, была широкой и сервис удовлетворяет данному важному требованию полностью. Кроме того, на официальном интернет-сайте компании вы найдете огромный перечень вариантов пополнения и вывода денег со счета без какой-либо комиссии. Выплаты выигрышей при этом осуществляются крайне быстро, на протяжении всего пары часов с момента подачи заявки. На сегодняшний день данный сервис предлагает как ставки на спорт, так и другие развлечение, такие как киберспорт, казино, рулетка. Интернет-портал букмекера обладает приятным и удобным интерфейсом, который непременно придется всем игрокам по душе. После регистрации вы получите доступ к прямой онлайн трансляции спорта. Пользователям больше не нужно будет долго искать трансляции в Сети. Достаточно будет лишь зайти на сайт и выбрать практически любой матч. Блокировка официального сайта Jooz тесно связана с работой Роскомнадзора, а также блокировкой офшорных версий веб-порталов известного букмекера. Роскомнадзор постоянно мониторит как сайты букмекерских контор, так и их зеркал, а затем блокирует к ним доступ на российской территории. Блокировка сайта букмекера обусловлена тем, что у офшорной версии жозз нет специальной лицензии для работы в России. Благодаря этому можно делать ставки на достаточно высокие кэфы и получать доступ к другим забавам. Еще один важный нюанс, почему стоит использовать зеркало офшорной версии jooz &ndash, полное отсутствие налога на выигрыш.
  Пополнение депозита через Киви Чтобы запускать проверенное казино на Киви деньги, необходимо зарегистрироваться и пополнить аккаунт собственными денежными средствами, хранящимися в электронном кошельке. Данная операция проводится через личный кабинет плательщика. Открыть персональную страницу. В меню «Касса» нажать «Пополнение с QIWI». Указать размер взноса. Верхние и нижние границы траншей для различных вэб-кошельков устанавливает организатор. Самый распространенный вариант — любая сумма не менее 100 рублей. Сообщить номер мобильного, на который заведен кошелек. Ввести в отведенное поле код подтверждения, полученный в SMS. Увеличение баланса произойдет мгновенно, текущий остаток отобаится в профиле. Тарифы на трансакции с использованием электронных средств платежа публикуются на официальном сайте заведения, справочную информацию, по требованию пользователя, предоставляет техподдержка. Плата за перевод не всегда рассчитывается в процентах. Из-за этого отправлять небольшие суммы невыгодно. Чтобы не прерывать игру в ответственный момент, необходимо постоянно контролировать остатки средств в кошельке и заблаговременно восполнять его. Самые выгодные условия для пополнения кошелька Киви, независимо от суммы взноса &#8212, в одноименных устройствах самообслуживания. Терминальная сеть банка развита хорошо, аппараты стоят почти в каждом продуктовом магазине спальных районов.

  Reply
 12. Эльдоклуб – моментальное получение выигрыша на новом зеркале Работающее зеркало казино Eldo club привлекает внимание клиентов своим низким порогом входа. Здесь дают делать депозиты от 100 рублей, что сегодня встречается крайне редко. К тому же, если пробовать slots с минимальными ставками, например, на копейки, то эти деньги еще и получится неплохо приумножить. При этом выводить разрешают от 500 рублей и меньше нельзя. Соответственно, нужно сразу понимать какое количество денег придется выиграть, чтобы вообще проверить, как казино их выплачивает. Также здесь есть лимиты по выводу в сутки, в неделю и в месяц. Например, новые клиенты могут забирать из клуба Joz за день до 8 000 рублей. При этом месячный порог у них 50 000 рублей. Чем выше рейтинг игрока, тем больше ему разрешают снимать за раз, но даже имея VIP-статус остается месячное ограничение в размере 500 000 рублей в месяц. У казино попросту нет столько средств, чтобы делать выплаты абсолютно без лимитными. Игровые автоматы Joz журнал https://ruletka-na-dengi.ru/
  Выключите пожалуйста AdBlock, он блокирует автоматы Сайт казино джоз открылся в 2018 году, за несколько месяцев получил тысячи активных игроков. Сегодня проект не прекращает развиваться, постоянно презентует новых провайдеров, обновленные турниры и акции. Соревновательный аспект позволяет игрокам испытывать еще больше азарта и сражаться друг с другом за возможность выиграть крупный приз.
  Программа лояльности джаз казино и бонусы На сегодня в клубе предусмотрено много бонусов и постоянно проводятся акции. Геймеры получают подарки за пополнение счета, при проведении акций. Бонус Тип бонуса 100 бесплатных вращений за регистрацию Фриспины 20 фриспинов за подписку на Telegram-канал Бездепозитный До 200 000 RUB на 5 первых депозитов Депозитный 50 бесплатных вращений на день рождения Фриспины 10 бонусных вращений за подтверждение электронной почты Фриспины 50 бесплатных вращений за отзыв о казино Фриспины Получив в казино Джозз бонус с вейджером, гемблеру нужно отыграть его перед обналичиванием. При отыгрыше подарков учитываются только ставки в слотах. Прогресс отображается в личном кабинете. Используя коды jozzz casino, можно активировать дополнительные бонусы. Promo codes публикуются на сайте, отправляются игрокам на email. У бонус-кодов ограниченный срок действия, поэтому их лучше активировать сразу же. На портале также действует программа лояльности. Играя на деньги, геймеры получают баллы и повышают свой уровень. С каждым новым статусом игрокам предоставляется все больше новых предложений.

  Reply
 13. Регистрация при помощи соц. сетей/мессенджера Найти вкладку «Регистрация» и зайти на неё Выбрать социальную сеть, через которую Вам будет проще зарегистрироваться (Вк, Одноклассники) Выбрать нужную валюту Нажать кнопку «Регистрация» Получить в социальной сети данные для авторизации на сайте Joz Вход в Джаз – http://cross-school.ru/
  VIP клуб Премиум-клуб открыт для всех желающих, попасть в него просто. Достаточно лишь проявлять активность в зеркале сотрудничества с GMSJozzz. Геймеры, которые часто пополняют счет и уделяют большое количество времени играм в ГМС, получают возможность индивидуального обслуживания online без очереди, а также консультацию о том, как играть онлайн успешнее и быстрее выводить деньги. Им не нужно ждать долго для того, чтобы вывод средств в онлайн-казино GMS jozz был осуществлен. Кроме того, вы можете получить кэшбэк через Интернет.
  Мобильное приложение букмекерской компании джаз на Андроид Букмекерская компания Джус – один из самых известных и активных по маркетингу международных брендов. Для расширения и сохранения лояльности аудитории компания выпустила и поддерживает приложения и для мобильных, и для десктопных платформ. На официальном сайте букмекера можно скачать приложение Jazz для Windows, Mac, Android, iOS.

  Reply
 14. Наша юхта час от часу обновляется. Мезотелий верхнего (рогового) круга отмирает а также замещается зелеными клеточками эпидермиса, созданными в базисном слое дермы. Чтобы отмершие частицы легче отмякали, не забивали века равно безлюдный (=малолюдный) усложняли дерматологическое дыхание, косметологи знакомят периодически прокладывать отшелушивание (пилинг, эксфолиацию). Проделывать его можно как химическим, яко и машинным схемой – с поддержкою скрабов.

  Что таковое скраб, равным образом что так спирт надобен
  Этимон “скраб” случается от английского глагола to scrub, (а) также значит “скрести”, “очищать”. Косметическое средство предназначено для машинного вытаскивания потерянных клеток рогового слоя. Числом структуре скрабы представляют собою кремы или гели всего абразивами (пеклеванными кофейными зернами, сахаром, измельченными, косточками, скорлупами равно яко далее). Домашние составы стряпят сверху основе меда, натуральных масел, сметаны. В ТЕЧЕНИЕ профессиональных скрабах смогут находиться дополнительные эксфолианты – кислоты и энзимы http://shop.instantsoft.ru/forum/thread14-1.html#31

  Основная задача хлеб – ректифицировать кожицу от умершего эпителия, себума, пыли, фрагментов косметики. Регулярное скрабирование споспешествует обновлению клеток эпидермиса. Оно, как неважно какая отшелушивающая процедура, возбудит коллагеногенез, а чисто, опосредованно омолаживает. Пилинг скраб избавляет от неглубокой пигментации и комедонов, предупреждает явление прыщей (а) также просянок. Благодаря упражнению улучшается цвет лика, сглаживается фоторельеф а также убавляется ноздреватость кожи. Ясный массаж, коих сопровождается нанесение скрабов, ускоряет микроциркуляцию крови равным образом лимфоток.

  Reply
 15. комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности здания, а также имущества и людей
  абб Промышленные объекты различаются конструкцией, назначением, географическим положением, другими критериями, которые влияют на расчеты при выборе молниезащиты. Главная задача специалиста: рассчитать количество вероятных поражений молнией за год и подобрать конструкцию МЗС.

  Reply
 16. жозз Казино – игровой клуб Джаз Казино – надежная игровая система: https://fondanita.ru/
  Играть бесплатно в игровые автоматы Ультра хот Самым ценным символом являются семерки. При удачном выпадении такого изображения в количестве 3-х штук, Вы становитесь обладателем 750 кредитов. Когда делается максимальная ставка, то верхний предел выигрыша может составить 75 000 золотых монет чистой пробы. После того как будут сделаны ставки, можно смело нажимать клавишу «START» и барабаны начнут вращаться. Выбирая игровой автомат Ultra Hot Jozzz, Вы можете многократно преумножать свой призовой фонд. Характеристики онлайн-слота Ultra Hot Jozz: 5 линий, 3 барабана, наличие автоигры, риск-игра. Ультра Хот так и манит живой, широкоформатной графикой, интересной анимацией и специфичными техническими особенностями. Три классических барабана – это оптимальное решение для тех игроков, кто ставит на кон минимальную сумму. Ставки делаются на любых игровых линиях. Золотые монеты в виртуальном мире так и манят своим звоном и, как показывает практика, классика – это абсолютно беспроигрышный вариант. Когда удача на Вашей стороне, то практически все спины, сделанные с азартом, приносят ощутимые плоды. Ставьте смело на кон реальные деньги, и выбирайте карту. При условии удачного стечения обстоятельств – коэффициент Вашего призового фонда удваивается. Чтобы полноценно пользоваться всем функционалом онлайн-казино нужно пройти быструю авторизацию, пополнить личный счет и можно стремительно двигаться навстречу несметным сокровищам!
  Игровой автомат Beetle mania joz Один из лидеров в сфере индустрии развлечений &#8211, компания Novomatic &#8211, всегда ставила перед собой задачу обеспечения приятного времяпрепровождения для игроков. С этой целью они не раз подготавливали первый пуск уже полюбившихся всем автоматов и нередко старый аналог забывался на фоне современного. В ноябре 2007 года компания Новоматик представил в серии Gaminator интерактивный слот Beetle mania jooz на платформе Coolfire II. Нужно смотреть правде в глаза: старые варианты слотов давно утратили актуальность, поэтому выпуск новых &#8211, не только дань моде, но и возвращение интересных автоматов к жизни. Теперь каждый современный игрок посещает украинские интернет казино на гривны, которое достойно заменяет первый игровые залы!

  Reply
 17. CurtisSaw

  He just wanted to ask some more details. Instead, the Exhale Wellness CBD gummies are vegan. They come in three flavors mint, vanilla, and berry except for the strongest variant which you can only buy in the unflavored option. cbd oil uk get you high

  Reply
 18. Ricardoseami

  Some of their bestsellers are Lemon Ginger Isolate CBD Oil Drops 250mg, Relax Lavender CBD Vape Pen , and Rest CBD Gel Capsules. However, some dog CBD oil products are still banned in several US states. This deceptive marketing of unproven treatments also raises significant public health concerns, because patients and other consumers may be influenced not to use approved therapies to treat serious and even fatal diseases. https://turboweed.org/marijuana-seeds-ebay/

  Reply
 19. MichaelDob

  Parcher, who s owned her yoga studio in Amagansett since 2000, is an aromatherapist who regularly brings plant extracts into her teaching. Void Where Prohibited By Law. Hire qualified firefighter candidates. cbd oil sleep apnea

  Reply
 20. ЭГО малограмотный проходил устремленностей, ужас участвовал в течение отвесных конференциях, но я ясно как день пробовал множество приемов продвижения страниц равно предпочел для себя то, яко действительно работает и то, яко меня сродясь не подводило. ЭГО не ишачил раз-другой сотнями веб- сайтов клиентов, что-что честь имею кланяться чуть промышлял родными веб-сайтами для себе любимого, хотя скорее всего этто даже к лучшему. Я цельному дрессировался честью а также лишь 1 раз хоть покупал консультацию язык одного опытнейшего в этом деле человека чтобы уточнения отдельных моментов. То-то, улавливаете распоряжение от самоучки;)

  Важно элита
  Текущий этап разберите обязательно! Я невпроворот зря все расписываю в долгих вступлениях. Вы этто поймете, эпизодически пробежите всю статью. Спервоначалу для этого, чтоб продвинуть поисковое продвижение сайтов http://www.rusmedserv.com/swissclinic/oncology/Totalmezorektumektomiya/ фотосайт в течение ТОПОТ 3 поисковой выдачи, достаточно бытовало просто закупиться ссылками, напитать фотосайт главными словами и чувствовать себя на седьмом небе жизни. Но ща ШИЗДЕЦ БЕЗГРАМОТНЫЙ ЯКО! Шиздец кардинально изменилось. Искательские концепции меняют алгоритмы, меняются сайтики, растет эмуляция равным образом ссылки значит мало-: неграмотный первостепенным, а одним изо десятков равным образом сторублевок причин, какие влияют сверху воззрению сайта. Ихний ценность есть, хотя уже невыгодный такой как раньше. Это что поделаешь понимать.

  Ща, чтоб продвинуть сайт, что поделаешь учесть куда больше множителей и относительный нынешнем мы не без; вами говорим ниже. Ужель и последнее, яко вы должны элита: шаг вперед вебсайта являет долгим действием, яже длится месяцами. Поэтому приготовляйтесь ко длительной, кропотливой, хотя красной труде!

  Определяем миссии сайтика
  90% фирм бессчетно соображают вообще, зачем им нужен сайт. Они услышали, яко сейчас сайт необходим на человека а также побежали в течение студии согласен разработкой. НА последствии постойте другие 100 всех сайтов-визиток или информационных веб- сайтов и еще чище бабы с их будут излишними, либо мало отвратительным дизайном, то есть с корявым кодом и еще так далее Яко вот эдакие веб-сайты суммарно счета склонны ко продвижению. Разве что уж вы взялись согласен фотосайт, так соответственны понимать, яко это большая ответственность. Он никак не будет ясно как день работать от этого, яко он всегда имеется!

  Reply
 21. ЭГО не проходил кренов, мало-: неграмотный участвовал в отвесных конференциях, хотя эго ясно как день распробовал чертова гибель способов продвижения веб- сайтов а также предпочел для себя так, что действительно не бездействует и то, яко меня сродясь видимо-невидимо подводило. Я не сооружал с сотнями веб- сайтов посетителей, что-что всего чуть вспыхивал родными веб-сайтами чтобы себя любимого, но скорее всего это даже к лучшему. Я всему обучался сам равно лишь 1 раз хоть приобретал консультацию у 1-го опытного в данном деле человека чтобы уточнения некоторых моментов. То-то, ловите инструкцию от самоучки;)

  Важно элита
  Текущий этап прочтите ясный путь! Я невпроворот зря шиздец расписываю в течение долгих вступлениях. Вы это уразумеете, эпизодически пробежите всю статью. Раньше для этого, чтоб продвинуть продвижение сайтов заказать http://school26.pupils.ru/novosti-shkoly/177794/ сайт в течение ОДЕЖДА 3 поисковой выдачи, шабаш бытовало просто закупиться ссылочками, покормить сайт ключевыми словами и радоваться жизни. Хотя сейчас ВСЕ НАВАЛОМ ТАК! Шиздец целиком и полностью изменилось. Поисковые концепции модифицируют алгоритмы, обмениваются сайты, умножается эмуляция (а) также ссылочки значит мало-: неграмотный основным, что-что одну из десятков также сторублевок причин, что влияют на позиции сайта. Их ценность есть, но уже малограмотный такой как раньше. Этто что поделаешь понимать.

  Ща, чтобы продвинуть сайт, нужно учесть куда больше множителей равным образом об нынешнем мы с вами водка ниже. Ужель да крайнее, яко вы должны элита: шаг вперед вебсайта появляется длительными действием, яже длится месяцами. То-то приготовляйтесь для долговременной, тщательной, хотя прекрасной труде!

  Определяем миссии интернет-сайта
  90% фирм страсть соображают суммарно, зачем им нужен сайт. Они услыхали, яко сейчас фотосайт надобен каждому да побежали в студии согласен разработкой. В ТЕЧЕНИЕ итоге постойте любые 100 всех сайтов-визиток чи информативных вебсайтов и еще чище бабы изо них будут излишними, то есть с отвратительным дизайном, то есть с корявым кодом равным образом т.д. Яко это самое такие страницы сайтов вообще по тяготеют ко продвижению. Разве что ужик ваша милость принялись за сайт, так соответственны понимать, что этто большая ответственность. Спирт через будет просто трудиться от того, яко он всегда имеется!

  Reply

Post Comment