Bảng mã lỗi photocopy Ricoh MP 7503, 6503, 9003sp

Bảng mã lỗi photocopy LINH DƯƠNG gửi đến các bạn kỹ thuật tham khảo tài liệu sửa chữa khi máy báo lỗi sc (service code) trên màn hình một cách nhanh chóng.

Thông tin hữu ích:

Tổng hợp tất cả các lỗi của máy photocopy RICOH và TOSHIBA đời mới nhất

Máy photocopy Ricoh mp 5054, 6054,3554,2554 báo lỗi sấy, cách xử lý

Máy photocopy Ricoh mp 7503, 6503, 9003sp báo lỗi sc và sửa chữa các lỗi sc

Báo lỗi sc 195: lỗi sai số serial mumber (thường là chép lại ram hoặc thay bo controller). Cách xử lý vào sp mode và nhập số serial lại cho giống với máy là xong

Báo lỗi sc 202-00 | sc 203-00 | sc 204-00 : lỗi motor laser (motor đa giác)

Bộ phận mô tơ gương đa giác không vào trạng thái “Sẵn sàng” trong vòng 20 giây. sau khi động cơ được bật. Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi • Động cơ gương đa giác bị lỗi • BICU bị lỗi. Kiểm tra dây điện kết nối động cơ gương đa giác, thay thế nếu bị hỏng • Thay động cơ gương đa giác • Thay BICU.

Báo lỗi sc220-00: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser (đầu phát tia laser)

Thiết bị phát hiện đồng bộ hóa laser không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ hóa dòng (DETP0) trong vòng 500 mili giây trong khi cảm biến đa giác hoạt động ở tốc độ bình thường. Lưu ý: Thiết bị thăm dò tín hiệu cứ sau 50 mili giây. SC này được cấp sau lần thử thứ 10 không phát hiện được tín hiệu. Đầu nối bảng đồng bộ hóa laser lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bảng phát hiện đồng bộ hóa laser không được cài đặt đúng cách (lệch) • Bảng đồng bộ hóa laser bị lỗi. Kiểm tra, thiết lập lại khai thác máy dò đồng bộ hóa laser • Thay thế máy dò đồng bộ hóa laser.

SC 240: lỗi phát tia laser (LD)

BICU phát hiện lỗi bảng diode laser (LDB) một vài lần liên tiếp khi thiết bị LDB bật sau khi khởi tạo LDB.

SC 270: Lỗi giao tiếp GAVD

BÁO LỖI SC 272-01| SC 272-10: Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD

BICU / RYB bị lỗi (lỗi + 5VS) • LDB bị lỗi • Dây kết nối LDB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây cắm BICU-RYB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi

Báo lỗi sc 300: lỗi điện áp sạc.

Điện áp sạc quá cao khi dò được sau 9 lần

Báo lỗi sc 305-00 | sc 306-00: lỗi chùi dây sạc. Tấm làm sạch sạc không đến vị trí chính: • Động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật hoặc không khóa trong vòng 30 giây. • Động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều hoặc không khóa trong vòng 30 giây

Báo lỗi sc 307-00: Đứt dây sạc. Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi được phát hiện nhiều hơn giá trị đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhậtPWM để điều khiển đầu ra

Báo lỗi sc 320-01: Điện áp phân cực từ bị chập chờn, lỗi. Điện áp cao phân cực từ được phát hiện cao hơn 10 lần so với giới hạn trên (45%) của PWM.

Báo lỗi sc 324-01: motor quay hộp từ bị khóa. Tín hiệu khóa động cơ phát triển vẫn ở mức cao trong 2 giây. trong khi động cơ phát triển đã bật. Cơ chế truyền động bị quá tải do mực tụ lại trong đường dẫn mực đã sử dụng • Bo mạch truyền động của động cơ bị lỗi.

Báo lỗi sc 360-01: TD hộp từ lỗi điều chỉnh cảm biến: Điều chỉnh đầu ra bất thường. Trong quá trình tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) là 2,5 vôn hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được đặt ở giá trị nhỏ nhất (PWM = 0). Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0,00V. Lưu ý: • SC này chỉ được phát hành sau khi đã đạt được điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Tắt / bật máy sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không làm vui lòng cảm biến ID nguồn cung cấp mực. • Khi cảm biến TD bị lỗi, nguồn cung cấp mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID.Dây cắm TD, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây cắm động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • Lỗi IOB • Động cơ chai mực bị lỗi.

Báo lỗi sc 360-11 | sc 361-00: TD hộp từ lỗi điều chỉnh cảm biến: Lỗi thời gian chờ. Trong quá trình tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) không vào phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0,1V) trong vòng 20 s. Khi lỗi này xảy ra, màn hình của SP2-906-1 đọc 0,00V. Lưu ý: Lỗi đầu ra cảm biến SC361-00C TD: Điện áp đầu ra cảm biến Giới hạn trên (Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện cao hơn 4V cho 10 bản in. • Dây cắm cảm biến TD lỏng lẻo, bị lỗi • Dây cắm động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • Lỗi IOB • Động cơ chai mực bị lỗi • Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây cắm cảm biến TD • Kiểm tra dây cắm động cơ chai mực • Thay thế Cảm biến TD • Thay thế động cơ chai mực • Thay IOB • SC này chỉ được phát hành sau khi đã đạt được điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Tắt / bật máy theo chu kỳ sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không làm vui lòng cung cấp mực cho cảm biến ID.

sc 362-00: TD lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn thấp. Dây cắm cảm biến TD lỏng lẻo, bị lỗi • Bộ phận khai thác động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • IOB bị lỗi • Động cơ chai mực bị lỗi.

sc 370-01: Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Đầu ra đèn LED bất thường (test mẫu bị lỗi). Một trong các điện áp đầu ra của cảm biến ID sau được phát hiện khi khởi tạo ID. • Vsg nhỏ hơn 4,0V khi đầu vào PWM tối đa (255) được áp dụng cho cảm biến ID. • Vsg lớn hơn hoặc bằng 4,0V khi đầu vào PWM tối thiểu (0 ) được áp dụng cho cảm biến ID. • Cảm biến ID bị bẩn (mẫu cảm biến ID bị lỗi) • Dây nịt cảm biến ID, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến ID bị lỗi • IOB bị lỗi • Tháo bộ trống và kiểm tra khai thác cảm biến ID • Làm sạch cảm biến ID • Thay thế cảm biến ID • Thay thế IOB.

SC 370-11: Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Lỗi hết thời gian chờ Vsg nằm ngoài mục tiêu điều chỉnh (4.0 ± 0.2V) trong quá trình kiểm tra Vsg trong vòng 20 giây. Lỗi cảm biến SC375-00: Lỗi điện áp bề mặt trống Điện áp đầu ra cảm biến ID là 5.0V và tín hiệu PWM đầu vào ID sensor là 0 khi kiểm tra kiểu cảm biến ID • Cảm biến ID bị bẩn (lỗi kiểu cảm biến ID) • Dây cắm cảm biến ID, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến ID bị lỗi • Lỗi IOB.

Báo lỗi sc 376-00: Lỗi cảm biến ID: Không phát hiện được mẫu pattern. Trong 2 giây trong quá trình kiểm tra mẫu cảm biến ID, điện áp pattern của mẫu cảm biến ID không phải là 2,5V hoặc mẫu không được phát hiện trong vòng 800 ms ♦ SC 377: lỗi cảm biến ID. Giá trị Vp, đo độ phản xạ của mẫu cảm biến ID, không nằm trong khoảng -70V đến -400V. • Cảm biến ID bị bẩn • Dây cắm cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ trống bị ngắt kết nối ở phía trước • Sạc corona thiết bị bị ngắt kết nối • Cảm biến tiềm năng bị lỗi • IOB bị lỗi • Dây corona sạc bẩn, bị hỏng

Báo lỗi sc 378-00: Lỗi ID sensor ♦ sc 380-51: Gía trị Vp, đo phản xạ của ID biến cảm ứng mẫu, không nằm trong khoảng -70V đến -400V. • Cảm biến ID bị nhiễm bẩn • Chức năng biến đổi nhạy cảm, kết nối đầu tiên, bị hỏng, bị lỗi • Bộ trống bị ngắt kết nối ở phía trước • Thiết bị Sạc corona bị ngắt kết nối • Lỗi chức năng cảm biến • IOB error • Corona dung sai, bị lỗi.

Báo lỗi sc 396-01: Lỗi motor trống hoặc dây cu roa truyền động bị hỏng • Thay thế trống động cơ.

Báo lỗi sc 410-00: Lỗi đèn xóa điện tích thừa Khi hoàn thành khởi tạo điều khiển quá trình tự động, điện thế của bề mặt trống được cảm biến tiềm năng phát hiện là hơn -400V, giá trị theo quy định. • Đèn làm tắt, đầu nối lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Đèn làm nguội bị lỗi • Tháo bộ trống mực và kiểm tra dây cắm và đầu nối của đèn dập tắt • Thay đèn dập tắt

Báo lỗi sc 411-01: Điện thế sạc: VD (1) lỗi điều chỉnh Mã SC được máy ghi nhật ký nếu máy phát hiện một trong hai trường hợp dưới đây: Máy dừng và SC được ghi lại mà không hiển thị số SC. Ngoài ra, khi SP3901 (Bật / Tắt Điều khiển Quy trình Tự động) được đặt thành “Bật”, sự cố chỉ được phát hiện khi bật điều khiển cho cảm biến tiềm năng. Lỗi đèn tìm kiếm Khi hoàn thành khởi tạo điều khiển quy trình tự động, điện thế của bề mặt trống được cảm biến tiềm năng phát hiện là hơn -400V, giá trị theo quy định. • Đèn xóa điện tích thừa, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Đèn xóa điện tích bị lỗi • Tháo bộ trống mực và kiểm tra dây cắm và đầu nối của đèn xóa điện tích thừa • Thay thế đèn dập tắt • Điều chỉnh VD (1) = VD mặc định +/- 20 V không thành công trong 5 lần thử quy định • Điều chỉnh điện thế bề mặt trống cho VD (1), đạt được kết quả là VD (1) cho VG (1) với VD (1)> so với VG (1). • Bộ cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây cắm bộ phận trống, đầu nối lỏng lẻo, gãy n, bị lỗi • Bộ trống mực được lắp đặt không chính xác • Dây cắm bộ sạc corona lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Lưới điện corona bị hỏng, bẩn • Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Bộ nguồn corona bị lỗi • Đèn làm nguội trống bị lỗi • IOB bị lỗi

Báo lỗi sc 411-02: Charge Lỗi điều chỉnh VD (2) Mã SC là mã SC được máy ghi nhật ký nếu máy phát hiện một trong hai trường hợp dưới đây: • Điều chỉnh VD (2) không thành công trong 5 lần thử quy định. • Điều chỉnh điện thế bề mặt trống cho VD (2) , đạt được kết quả làVD (2) cho VG với VD (2)> so với VG. Máy dừng và SC được ghi mà không hiển thị số SC. Ngoài ra, khi SP3901 (Bật / Tắt Điều khiển Quy trình Tự động) được đặt thành “Bật “, vấn đề chỉ được phát hiện khi bật điều khiển cho cảm biến tiềm năng. • Dây cắm cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ phận trống, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ phận trống được lắp đặt không đúng cách • Dây cắm bộ nguồn corona bị lỏng bị hỏng, bị lỗi • Lưới điện corona bị hỏng, bị bẩn • Cảm biến tiềm ẩn bị lỗi • Bộ nguồn corona bị lỗi • Đèn làm nguội trống bị lỗi • IOB bị lỗi

Báo lỗi sc 440-01: Điện áp tranfer belt bất thường (phát hiện rò rỉ điện áp) Khi điện áp chuyển ra là đầu ra, điện áp phản hồi vẫn cao hơn 4V trong 60 ms. • Đầu cuối chuyển dòng, ngắt kết nối bộ nguồn, kết nối bị hỏng • Bộ chuyển nguồn bị lỗi • Tháo bộ chuyển • Kiểm tra các đầu cuối ở phía trước và phía sau • Thay thế bộ chuyển nguồn.

Báo lỗi sc 440-02: Đầu ra transfer belt phát hiện phát hiện bất thường Khi đầu ra truyền tải, hầu như không có bất kỳ điện áp phản hồi nào trong vòng 60ms ngay cả khi áp dụng 24% PWM. • Đầu nối chuyển giao lỏng lẻo, bị lỗi • Bộ phận chuyển giao bị ngắt kết nối • Bộ chuyển nguồn bị lỗi • Tháo thiết bị truyền • Kiểm tra dây n đầu nối • Thay thế bo transfer.

Báo lỗi sc 495-00: Lỗi bộ tái chế mực in Xung bộ mã hóa không thay đổi trong 3 giây sau khi động cơ drum mực bật • Vận chuyển mực thải đã dừng do quá tải động cơ drum mực • Cảm biến cuối mực bị lỗi, bị ngắt kết nối • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ drum mực • Loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ • Kiểm tra các cuộn dây vận chuyển và kiểm tra xem có bị tắc nghẽn • Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây cắm và đầu nối cảm biến cuối mực • Thay thế cảm biến cuối mực.

Báo lỗi sc 496-00: Lỗi chai lấy mực Công tắc đặt chai lấy mực vẫn tắt khi đóng cửa trước • Không có chai lấy mực nào trong máy • Nắp công tắc đặt chai lấy mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Công tắc đặt chai lấy mực bị lỗi • Xác nhận rằng có chai lấy mực đã qua sử dụng trong máy • Kiểm tra cách khai thác của công tắc đặt chai lấy mực • Thay thế công tắc của bộ lấy chai mực.

báo lỗi sc 501/502/503: lỗi khay 1, 2, 3

Báo lỗi sc 515-00: Lỗi thanh vỗ giấy của duplex (bộ phận đảo mặt hai).

Báo lỗi 520-01-02-03: lỗi motor lấy giấy khay 1, 2 ,3.

Báo lỗi sc 521-01: Lỗi khóa motor chính (main motor). Lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Vận chuyển DCM) trong vòng 100 mili giây sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tục và máy xác định rằng động cơ không quay đúng. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB. • Dây curoa động cơ, dây cắm lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật • Động cơ bị lỗi • IOB bị lỗi • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ cho chướng ngại vật. • Thay thế động cơ rơ le chính • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 521-02: Lỗi khóa động cơ trục registration. Một lỗi đã được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Vận chuyển DCM) trong vòng 100 mili giây sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ không quay đúng. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật • Động cơ bị lỗi • IOB bị lỗi • Kiểm tra dây cắm, đầu nối động cơ và thay thế nếu bị hỏng. khu vực xung quanh động cơ có chướng ngại vật. • Thay thế động cơ registration • Thay IOB.

Báo lỗi sc 522-01: lỗi khóa động cơ đảo giấy duplex. Lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Vận chuyển DCM) trong vòng 100 mili giây sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tục và máy xác định rằng động cơ không quay đúng. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB. • Dây cắm động cơ, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Mô-men xoắn động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật • Động cơ bị lỗi • IOB bị lỗi • Kiểm tra dây cắm, đầu nối động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ cho chướng ngại vật. • Thay thế động cơ đảo giấy duplex • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 530-01: quạt làm mát drum bị lỗi

Tổng hợp lỗi quạt làm mát: ghi chú lỗi sc530 sẽ thay đổi theo số đuôi của từng cái quạt

Báo lỗi sc 530-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11: quạt làm mát khu vực (1, 2) hộp từ bị lỗi. (04) quạt duplex lỗi. (05) quạt làm mát PCU lỗi. (06) lỗi quạt làm mát bình mực. (07) lỗi quạt làm mát khu vực bộ sấy. (08-09) lỗi quạt làm mát PSU. (10) lỗi quạt bo nguồn. (11) lỗi quạt controller.(12)

 

Linh Dương

Photocopy LINH DƯƠNG chuyên bán và cho thuê máy photocopy nhập khẩu, với hơn 15 năm kinh nghiệm sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất. Linh Dương luôn luôn cải thiện một cách nghiêm túc để đem đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất, đây cũng chính là mục tiêu lâu dài của công ty photocopy LINH DƯƠNG.

Post Comment